• Bliv medlem –

    send en mail til info@kulturlandskab. org
    og få svar om medlemskab på prøve

Slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013

Hvis denne konklusion stemmer, må der være værdifuld viden og inspiration i rapporterne. Som andre kan tage ved lære af:

 

Slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013
Fyra olika forskargrupper har haft i uppdrag att utvärdera landsbygdsprogrammet 2007-2013. Forskargrupperna har undersökt på vilket sätt programmet har bidragit till att uppnå en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling av den svenska landsbygden.

Utvärderingen pekar på att programmet i hög grad har bidragit till exempelvis ökad biologisk mångfald, förbättrad vattenkvalitet och stärkta naturresurser.
Samtidigt ser man en mycket liten påverkan på ökad integration eller jämställdhet på landsbygden.
Utvärderingen finns sammanställd i fyra delrapporter samt en sammanfattning av hela utvärderingen.

Bogmærk Permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *