2019 Røros og Os

Velkommen til årsmøtet i Nordisk kulturlandskapsforbund 2019:
Røros og Os – bergstad og fjellbygder
27-29/6


Nordisk kulturlandskapsforbud har gleden av å invitere til årsmøte i Røros- og Nord-Østerdalsregionen. Området inngår i «cirkumferensen», dvs. den regionen som ble sterkt påvirket av bergverksdriften på Røros fra midten av 1600-tallet. Samtidig er dette en region som i dag defineres innenfor «fjellregionen», med et landbruk preget av å være fjellnært, basert på grasproduksjon og beitende husdyr og tradisjonelt avhengig av utmarksressurser og seterdrift.
Programmet finner du her.


Avstand fra Røros til Oslo er 390 km og til Trondheim 155 km (se kartet under). Det er togforbindelse fra Oslo via Hamar og fra Trondheim (www.nsb.no) og to daglige flyavganger fra Oslo (www.wideroe.no). Fra Trondheim er det også bussforbindelse (https://www.atb.no/#/busstider). For langveisfarende kan fly til Trondheim og tog/buss videre være et alternativ. Se ellers nettsiden til Destinasjon Røros (https://www.roros.no/reiseinfo/). Årsmøtet har base på Bergstaden hotell, nær Røros stasjon. Hotellet har en matprofil med stort innslag av lokalprodusert mat.

Påmelding og pris:

NB! Årsmøteekskursjonen er pr. 5. mars fulltegnet, og de som melder seg på heretter vil bli stående på venteliste.

Årsmøtet og tilhørende ekskursjonsprogram er åpent for alle medlemmer av kulturlandskaps-forbundet, men antall ekskursjonsdeltakere er begrenset til maks. ca. 55 personer. Ved påmelding er det «først til mølla» som gjelder, men likevel slik at vi vil fordele deltakere på alle de nordiske landene.
Du melder deg på i dette elektroniske skjemaet. Merk at det skal skrives bare ett navn i hvert påmeldingsskjema. Har du ikke tilgang til internett, kan du ta kontakt med Stig Horsberg, Ole Edvardsens veg 19, 2614 Lillehammer, Norge, tlf. (+47) 996 14 716. Deltakerne blir i utgangspunktet innkvartert på dobbeltrom, men det kan bli muligheter for noen enkeltrom etter spesielt ønske (oppgi ev. avtalt «romkamerat» eller om du ønsker enkeltrom ved påmelding).

Prisen blir ca. 4500 norske kroner, med et tillegg på ca. 1500 kroner for ev. enkeltrom. Dette inkluderer tre overnattinger på hotellet, alle måltider fra og med middag 27.juni til og med frokost 30. juni, guiding, buss og annet som inngår i programmet. Årsmøteekskursjonen er støttet økonomisk av Letterstedtska föreningen og Landbruksdirektoratet (klima- og miljøprogrammet).

Deltakerplasser fordeles i første omgang blant de som har meldt seg på innen søndag 24. februar, og det blir satt en frist på ca. 2 uker for innbetaling av depositum på ca. 50 % av totalprisen. Dersom det ikke er plasser nok, blir de øvrige satt på venteliste. Ledige plasser fordeles ellers fortløpende til de som melder seg på senere. Depositum vil ikke bli tilbakebetalt ved forfall, uansett årsak, dersom det ikke er andre som kan overta plassen.

Baggrundsstoff:
http://www.bergstaden.org/no/hjem/circumferensen

Røros og circumferencen i Nordisk Bygd 9 Bergslagsbygd.pdf

Hushållning vid Falu koppargruva 1716–1724

En ny avhandling i ekonomisk historia undersöker hur driften vid Falu koppargruva påverkades av idén om hushållning i början av 1700-talet och hur Faluns befolkning kunde ifrågasätta auktoriteter.

Lukket for kommentarer.