• Bliv medlem –

    send en mail til info@kulturlandskab. org
    og få svar om medlemskab på prøve

Ängs- och betesmarksinventering 2016

slåtFrån fältsäsongen 2016 drar ängs- och betesmarksinventeringen igång igen. Ängs- och betesmarksinventeringen är en kvalitativ inventering av natur- och kulturvärden i våra mest värdefulla ängs- och betesmarker. Målsättningen är att alla värdefulla ängs- och betesmarker i Sverige ska ingå i inventeringen. I inventeringen tittar vi på floravärden, kulturmiljövärden, träd och buskar, vatten och andra hävdgynnade arter.

Resultaten från inventeringen publiceras i databasen TUVA där det går att söka på alla resultat från inventeringen. Där kan du se vilka natur- och kulturvärden som finns i betesmarkerna i din närmiljö.

Inventeringen startades 2002 och mellan 2002 och 2004 inventerades cirka 300 000 ha värdefulla ängs- och betesmarker i Sverige. Mellan 2007 och 2013 fortsatte inventeringen i mindre omfattning med framförallt tillägg av marker men även en del återbesök till marker som inventerats tidigare. Från 2016 fram till 2020 kommer inventeringen att fokusera på att återbesöka de marker som inventerades mellan 2002 och 2004, marker som inte besökts i andra sammanhang sedan 2004 och marker som löper stor risk att förändras kommer inventeras i första hand.

http://www.jordbruksverket.se/tuva

(citeret fra nyhetsbrevet “Hävdat från Jordbruksverket”)

Bogmærk Permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *