Bliv medlem

Som medlem af NKF bliver du en del af et spændende tværnordisk netværk af bønder, forskere, naturnørder og andre med specialinteresser og specialviden. Du får mulighed for at deltage i arrangementer – og meget gerne bidrage til at organisere dem! Send en en mail til dit lands kontaktperson dersom du har forslag til – eller planlegger – et stort eller lille arrangement som kan ha interesse for netværket av kulturlandskabsinteresserte.

Som medlem er du også med til at støtte “sagen” moralsk, økonomisk og med de resurser, du selv bringer med.
“Sagen” er viden, påvirkning og aktivitet til støtte for at kulturværdier og naturværdier bevares i Nordens landskaber – og at brugen af dem udvikles positivt.

Dette koster medlemskapet:

Ordinært enkeltmedlem: 250 DKK/300 SEK/300 NOK/30€
Familj/student: Halv kontingent af enkeltmedlem
Institutioner: Dobbelt kontingent af enkeltmedlem

Du melder dig ind ved at sende en mail med navn og postadresse til dit lands kontaktperson (vi regner da med at avsenderadressen kan bruges som din mailadresse):

Norge: Stig Horsberg, shorsbe@online.no, tlf. +47 99614716. Bank: 1503 60 28022

Sverige: Anna Westman, amc.westman@gmail.com, tlf. +46 707565511. Bank: 775209-0

Danmark: Anna Bodil Hald, annabodil.hald@gmail.com, tlf. +45 21422330. Bank: 2310 0746 876 068

Finland: Ulrica Cronström, ulrica.cronstrom@kolumbus.fi, tlf. +358 0503257674. Bank: FI4380001870845295

Institutionsafgift giver rett til fem eksemplarer af samtlige publikationer gennom året. Husk at opgive fakturaadresse ved innmelding af institution.

Lukket for kommentarer.