Boserup Stævningslaug

Er du interesseret, kan du også blive medlem af lauget. Mail til Roskilde@dn.dk
Bare nysgerrig, så kan du komme og snuse d 3/2 ’19 kl 13-16
Vi stævner de sidste træer på stykket og lægger planer for vinter og forår.
Mere om stævning – læsestof, kort, billeder, links. Værsgo.
Her kan du hente vores 3-fløjede folder
Se også laugets facebog-gruppe. Bl a ligger der fine kort og tekster, fundet, skrevet og leveret af Jimmy Lassen.

Boserup Stævningslaug hjælper Naturstyrelsen med at fremme og formidle den specielle landskabstype, stævningsskov
(svensk: stubbskottskog)
i Boserup skov ved Roskilde.
Det er ikke et rent NKF-projekt, men styremedlem Bjørn Petersen er primus motor i lauget.
Skoven ligger på Midtsjælland, indenfor grænserne af nationalpark Skjoldungernes Land.

Stævningsskoven i Boserup er blandt andet kendt for et meget fint flor af forårsblomster med mange arter.
Den har mange skovgæster hele året.             Hent Naturstyrelsens skovtursfolder.

I 2018 stævnes den østligste parcel. Den ligger tæt ved “den høje p-plads” på Boserupvej, ikke langt fra busstoppestedet “Kongemarken”.
Det offentlige arrangement, d 25/11 ’18 kl 13-16 var rigtig hyggeligt og arbejdsomt, og vi var 25 deltagere.
Vi fældede træer, slæbte ud, neddelte materiale og byggede både kassegærde og nogle beskyttende “huler” til nogle af støddene, så rå- og dådyr ikke skal æde alle de nye skud. Det hele er en form for forsøg.
Vi talte også om forskellige andre forsøg, og har aftalt at lave et nyt arrangement d 3 februar 2019 kl 13.

Stævningen er sket ihvertfald 200 år; formentlig ikke helt systematisk, snarere lidt nu og da. Andre skove i verden har været stævnet i årtusinder; nogle steder i en strengt regelmæssig omdrift.
I fredningsdeklarationen benævnes den “askestævningsskov”, og der er da også en del asketræer (Fraxinus) med tydelig “klumpfod” som viser at de har været stævnet engang. Ellers er det især hasler (Corylus), der skæres ned, ikke alt for sjældent, og skyder igen. Også elm (Ulmus),  men mange elme døde da elmesygen (dutch elm disease) var værst. Der er dog en hel del tilbage. Sålænge de ikke når helt op i kronetaget, har de biller, der kommer med smitten svært ved at finde dem.
Spændende, hvordan askesygen udvikler sig på arealet. Fuglekirsebær (Prunus avium) og eg (Quercus) er også markante overstandere.


D 3/2 ’19 stævner vi igen. Du kan selv prøve at fælde et træ og hjælpe med andre opgaver – og få nogle naturoplevelser.
Skriv til roskilde@dn.dk, hvis du er interesseret, eller vil vide mere.

Lukket for kommentarer.