Boserup Stævningslaug

OBS: D 25/11 ’18 holdes et offentligt arrangement, hvor man selv kan prøve at fælde et træ og hjælpe med andre opgaver – og få nogle naturoplevelser.              Det kræver lidt forberedelser, som du kan være med til.
Skriv til roskilde@dn.dk, hvis du er interesseret, eller vil vide mere.  Se også laugets facebog-side.

Boserup Stævningslaug hjælper Naturstyrelsen med at fremme og formidle den specielle landskabstype, stævningsskov
(svensk: stubbskottskog)
i Boserup skov ved Roskilde.
Det er ikke et rent NKF-projekt, men styremedlem Bjørn Petersen er primus motor i lauget.
Skoven ligger på Midtsjælland, indenfor grænserne af nationalpark Skjoldungernes Land.

Stævningsskoven i Boserup er blandt andet kendt for et meget fint flor af forårsblomster med mange arter.
Den har mange skovgæster hele året.             Hent Naturstyrelsens skovtursfolder.

Stævningen er sket ihvertfald 200 år; formentlig ikke helt systematisk, snarere lidt nu og da. Andre skove i verden har været stævnet i årtusinder; nogle steder i en strengt regelmæssig omdrift.
I fredningsdeklarationen benævnes den “askestævningsskov”, og der er da også en del asketræer (Fraxinus) med tydelig “klumpfod” som viser at de har været stævnet engang. Ellers er det især hasler (Corylus), der skæres ned, ikke alt for sjældent, og skyder igen. Også elm (Ulmus),  men mange elme døde da elmesygen (dutch elm disease) var værst. Der er dog en hel del tilbage. Sålænge de ikke når helt op i kronetaget, har de biller, der kommer med smitten svært ved at finde dem.
Spændende, hvordan askesygen udvikler sig på arealet. Fuglekirsebær (Prunus avium) og eg (Quercus) er også markante overstandere.


D 25/11 ’18 holdes et offentligt arrangement, hvor man selv kan prøve at fælde et træ og hjælpe med andre opgaver – og få nogle naturoplevelser.              Det kræver lidt forberedelser, som du kan være med til.
Skriv til roskilde@dn.dk, hvis du er interesseret, eller vil vide mere.

 

Lukket for kommentarer.