• Bliv medlem –

    send en mail til info@kulturlandskab. org
    og få svar om medlemskab på prøve

Mere om kystkultur-politik

I Danmark opføres i disse dage og uger et drama om intern fordeling af nationens fiskekvoter. En vigtig del af dramaet vedrører de problemer, Thorupstrands kystfiskerlaug forsøger at løse eller afhjælpe – kompensere for, som beskrevet i Lommen og i COOP Danmarks medlemsblad Samvirke (se for-forrige indlæg). I formiddags var … … læs mere

Ti nye “utvalgte kulturlandskap” i Norge

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har  utpekt 10 nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket i 2017. Totalt er det nå 32 utvalgte kulturlandskap i Norge, områder som har spesielt store landskapsverdier og som skal forvaltes gjennom frivillige avtaler med grunneierne og får faste, årlige pengeoverføringer til forvaltningen. De ti … … læs mere

Fortsatt plasser på workshopen om skjøtsel av kulturmark i Oslo 28.-29. september

Fristen for å melde seg på til redusert pris er ute, og nesten 50 deltakere og innledere er nå påmeldt. Det er fortsatt en del ledige plasser, men vent ikke for lenge med å melde deg på! Vi ønsker deltakere fra alle de nordiske land velkommen! Mer informasjon finner du … … læs mere

Det gotländska änget och hasselbruket – och mycket mycket mer

Ny uppsats om gotländskt hasselbruk i relation til ängshistoria finns att nerlasta från nya utgåvan av nyhetsbrevet Svenska kulturlandskap. Tillsammans med mycket annat – särskilt om olika träffar, kurser, liefestivaler o.d. – se även nätverkets kalendarium.