Søndagstur i Råbjerg Mose 6 sept ’15

Foreningen for Råbjerg Mose inviterer på en tur i området søndag eftermiddag d.  6 sept ’15 Turen er for alle – ikke kun foreningens medlemmer. Turen er blandt andet annonceret på projektets hjemmeside hvor man også kan melde sig ind i foreningen: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-raabjerg-mose/ Vel mødt! Oplev naturen og hør om, hvordan … … læs mere

At bevare kulturminner – hvordan og hvem?

Her er en nyhed om danske gravhøje. Et projekt, hvor borgere ulønnet og frivilligt sørger for at lokale gravhøje ikke vokser til. http://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/frivillige-bringer-gamle-stendysser-tilbage-til-fordums-storhed Her er nogle kommentarer fra mig: 1. Det passer nu ikke helt at ingen tager sig af gravhøjene efter at amterne blev nedlagt: Danmarks Naturfredningsforening har fx … … læs mere

Naturbetesmarker med många värden – men hur blir de lönsamma? 21 maj i Stockholm

Naturbetesmarkerna ligger djupt förankrade i den svenska folksjälen och är på många sätt en värdefull resurs för samhället. De har stora skönhets- och rekreationsvärden, de har varit viktiga foderresurser och är viktiga kulturminnen, och de innehåller en omfattande och unik biologisk rikedom. Dessutom binder betade gräsmarker koldioxid vilket gör att … … læs mere

Østjyske heder og nuancerede strategier

Østjyske heder og nuancerede strategier Anders Horsten anhor@mariagerfjord.dk fortalte om pleje af små spredte arealer med hede i  Mariagerfjord kommune på østsiden af Jylland. Det gav anledning til livlige drøftelser med forskellige gode råd. * Mariagerfjord kommune har udfaset får i hedeplejen, fordi resultaterne var negative. Grunden var sikkert at … … læs mere

Mangfoldighed – også i plejemetoder, og forøvrigt i hede-typer

Mangfoldighed – også i plejemetoder, og forøvrigt i hede-typer. (I forbindelse med omtale af et af hedepleje-arrangementerne på Lystbækgård opstod denne lille drøftelse. Hvad har forbundets medlemmer (og andre) at tilføje?): At Hedepleje = Afbrænding + afgræsning med får er en forsimplet tilgang til den udfordring, som ligger i naturpleje … … læs mere

Projekt om medvindsbrænding af gravhøje

Anna Bodil Halds projekt med afbrænding af tørgræsland i 2011-2014 er nu afsluttet. Nordisk Kulturlandskabsforbund støttede projektet moralsk i sin tid. Det var hun rigtig glad for. Her er slutrapporten Gravhøjsbrænding, men på Natur & Landbrug ApS hjemmeside kan man se yderligere materiale, bl.a. En oversigt over medgåede forsøgshøje. Fotos af felter 2011 og … … læs mere

2 forskellige kurser i naturpleje med afbrænding og afgræsning – Vestjylland

Fårehyrden på Lystbækgaard og Sheep and Goat Consult inviterer til 2 endags kurser sammen med Mons Kvamme fra Lyngheisentret Lygra, Vestnorge. Lørdag den 21. marts: Praktisk Hedepleje er uden teori, dog med brandinstrukser og forklaring hvorfor. Der er ikke forplejning denne dag, men kaffe, øl og vand, samt fårehyrdens gourmetvarer kan … … læs mere

Kildeengens høsletlaug (Midtsjælland)

   Kære Kildeengens høslætlaug Året rinder ud, og engens liv synes meget stille, men lige om lidt står en ny sæson for døren, og vi skal i gang igen med vores allesammens eng. I sidste uge var der fint besøg på Kildeengen. Miljøminister Kirsten Brosbøl var på engen i forbindelse … … læs mere