Ängs- och betesmarksinventering 2016

Från fältsäsongen 2016 drar ängs- och betesmarksinventeringen igång igen. Ängs- och betesmarksinventeringen är en kvalitativ inventering av natur- och kulturvärden i våra mest värdefulla ängs- och betesmarker. Målsättningen är att alla värdefulla ängs- och betesmarker i Sverige ska ingå i inventeringen. I inventeringen tittar vi på floravärden, kulturmiljövärden, träd och … … læs mere

 Dansk Landskabsøkologisk Forenings ekskursion i Allerød d. 30. april

Dansk Landskabsøkologisk Forenings ekskursion til Allerød Kommune Lørdag d. 30. april 2016 kl. 9:00- ca. 17:00 Tema: Nyetableret natur, naturnær havedrift og prioriteret naturpleje på kommunalt niveau Program: Nyetableret natur: Lynge natur- og Fritidsområde (del af Lynge grusgrav udlagt til naturformål) ’Lad det regne med frøer’ (ldrmf’). (Regnvandsområde og natur, … … læs mere

Masser af havehistorie (trädgårdshistorie)

Havehistorisk Selskab har nu digitaliseret deres årbog med det flotte navn Fra Kvangård til Humlekule til fri hentning. Der er også et udmærket register med de enkelte udgavers indhold. Alle udgaver fra 1991 til 2012 er med. (men emnerne strækker sig helt tilbage til sidste mellemistid. Da var der ganske … … læs mere

Liebhaveri med stora härligheter – i Hälsingland

Hej! Mitt namn är Nina Östman. Jag är författare/fotograf och har även läst agrarhistoria. Arbetar med konst och kulturarv samt byggnadsvård. Sedan 7 år tillbaka driver jag ett kulturarvsprojekt i Hälsingland i världsarvsbyn Långhed. En äldre, vacker gård  belägen efter den brunskyltade ”Stora Hälsingegårdars väg“. Min man som jag delvis … … læs mere

Eskilsø naturplejesøndag (Roskilde fjord) 13/3 ’16

Indbydelse til 6. naturplejedag på ESKILSØ Søndag den 13. marts 2016 kl. 9.00-16 Opgaver: Rydning af overdrevsarealer for tilgroning med tjørn, roser og andre vedplanter – fortsættelse af indsatsen fra tidligere år. Lysningshugst omkring vådområder. Indsamling af ilanddrevet drivtømmer og affald. Mødested: Skovbroen ved Østskov på Hornsherredsiden (følg Skovvejen fra … … læs mere

Grisens historia – så mycket mer än fläsk

Mens vi venter på Lommen 52 med tema om tradisjonsmat, er her en lille bogomtale. Måske vil et af forbundets medlemmer påtage sig at anmelde bogen. Vi har ikke modtaget den, men måske vil forbundet spendere et anmeldereksemplar. Grisens historia – så mycket mer än fläsk är en skildring av … … læs mere

Søndagstur i Råbjerg Mose 6 sept ’15

Foreningen for Råbjerg Mose inviterer på en tur i området søndag eftermiddag d.  6 sept ’15 Turen er for alle – ikke kun foreningens medlemmer. Turen er blandt andet annonceret på projektets hjemmeside hvor man også kan melde sig ind i foreningen: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-raabjerg-mose/ Vel mødt! Oplev naturen og hør om, hvordan … … læs mere

At bevare kulturminner – hvordan og hvem?

Her er en nyhed om danske gravhøje. Et projekt, hvor borgere ulønnet og frivilligt sørger for at lokale gravhøje ikke vokser til. http://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/frivillige-bringer-gamle-stendysser-tilbage-til-fordums-storhed Her er nogle kommentarer fra mig: 1. Det passer nu ikke helt at ingen tager sig af gravhøjene efter at amterne blev nedlagt: Danmarks Naturfredningsforening har fx … … læs mere

Naturbetesmarker med många värden – men hur blir de lönsamma? 21 maj i Stockholm

Naturbetesmarkerna ligger djupt förankrade i den svenska folksjälen och är på många sätt en värdefull resurs för samhället. De har stora skönhets- och rekreationsvärden, de har varit viktiga foderresurser och är viktiga kulturminnen, och de innehåller en omfattande och unik biologisk rikedom. Dessutom binder betade gräsmarker koldioxid vilket gör att … … læs mere

Østjyske heder og nuancerede strategier

Østjyske heder og nuancerede strategier Anders Horsten anhor@mariagerfjord.dk fortalte om pleje af små spredte arealer med hede i  Mariagerfjord kommune på østsiden af Jylland. Det gav anledning til livlige drøftelser med forskellige gode råd. * Mariagerfjord kommune har udfaset får i hedeplejen, fordi resultaterne var negative. Grunden var sikkert at … … læs mere

Mangfoldighed – også i plejemetoder, og forøvrigt i hede-typer

Mangfoldighed – også i plejemetoder, og forøvrigt i hede-typer. (I forbindelse med omtale af et af hedepleje-arrangementerne på Lystbækgård opstod denne lille drøftelse. Hvad har forbundets medlemmer (og andre) at tilføje?): At Hedepleje = Afbrænding + afgræsning med får er en forsimplet tilgang til den udfordring, som ligger i naturpleje … … læs mere

Projekt om medvindsbrænding af gravhøje

Anna Bodil Halds projekt med afbrænding af tørgræsland i 2011-2014 er nu afsluttet. Nordisk Kulturlandskabsforbund støttede projektet moralsk i sin tid. Det var hun rigtig glad for. Her er slutrapporten Gravhøjsbrænding, men på Natur & Landbrug ApS hjemmeside kan man se yderligere materiale, bl.a. En oversigt over medgåede forsøgshøje. Fotos af felter 2011 og … … læs mere