Pest og landskab

Nättidningen Svensk Historia har bragt denne nyhed om hvordan Olof Karsvall (SLU) kan få gamle landkort til at fortælle mere om digerdödens omfang. Vores eget medlem, Karl-Erik Frandsen har også beskæftiget sig med gamle epidemier (og blandt andet i sin ungdom opdaget at marken “Bisserup vang” på Sydfalster vidnede om … … læs mere

Bog om parforcelandskabet i Kongernes Nordsjælland

Deltagerne i årsmøde 2009 husker at vi var i Jægersborg Dyrehave og i Store Dyrehave og i Gribskov og bl a se nogle af de bevarede veje i parforce-jagtsystemet, som Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm (hvor vi også var) arbejdede med at få systemet optaget på UNESCOs verdensarvliste. Der står … … læs mere

hundratals bilder av svenska landskapselement i 1600-talet

Webbplats med hundratals bilder av svenska landskapselement i 1600-talet. Suecia antiqua et hodierna av Erik Dahlbergh har digitaliserats och gjorts sökbart. Läsa om webplatsen och verket.        Sök i Suecians bildskatt OBS: Deltagare i årsmötet 2014 i Västra Götaland kanske kan identifiera byggnaden åt höger i bildet? Första … … læs mere

Landskapets historiska utveckling vid den sörmländska gården Barksätter

Hej Nordiska förbundet för kulturlandskap. Jag har skrivit ett arbete om hur landskapet har utvecklats  från järnålderns slut till idag vid en gård i sydvästra Sörmland som heter Barksätter. Däri beskrivs hur olika typer av landskapsbruk, såsom traditionellt åkerbruk, olika typer av ängsbruk, svedjande, kolande, osv har påverkat hur landskapet har utvecklats. Även om det är … … læs mere

Kongernes jagtlandskab i Nordsjælland er nu verdensarv

Deltagerne i årsmødet 2009 husker sikkert parforce-jagtsystemet i de nordsjællandske skove. Dengang var Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm (som vi også besøgte) lige begyndt processen med at søge om optagelse på verdensavslisten. Nu er det lykkedes. Idag d 5/7 2015 er det lykkedes! Jubi. Læs om parforcesystemet i Lommen 42 … … læs mere