Grundig beskrivelse af stor hollandsk rewilding

Læs Rune Engelbrecht Larsens smukke og tankevækkende artikel om Oostvaardersplassen; et stort eksperiment med vilde dyr som naturplejere – og om dilemmaer og overvejelser om naturprocessers plads i tæt befolkede dele af den antropocæne verden.

Naturnationalpark Skagens Odde – fra monotone plantager til vildere klitnatur

Ikke langt fra Råbjerg mose, hvor en del af den vellykkede sommerekskursion i Nordjylland fandt sted i 2016 findes Skagens odde. Et spændende landskab med interessante potentialer. Ihvertfald har naturdebattør Rune Engelbreth Larsen lavet et inspireret og inspirerende forslag. I “Danarige.dk” publicerer Rune mange tankevækkende og smukt illustrerede artikler om … … læs mere

Stop patenter på liv. Konference i København 10 maj ’16

Vi skal have stoppet patenter på liv. Der er bred politisk opbakning til, at EU-Kommissionen skal gribe ind og stoppe den Europæiske Patentmyndigheds praksis med at give patenter på dyr og planter. Men hvordan får vi Kommissionen til at handle? Og hvad kan vi gøre? Denne konference giver dig en forståelse … … læs mere

Nøgleord:

Jordbruksverket utlyser pengar för samarbeten kopplade till bland annat natur- och kulturmiljöer

Jordbruksverket utlyser pengar för samarbeten kopplade till bland annat natur- och kulturmiljöer Jordbruksverket utlyser nu totalt 20 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för mer energieffektiva jordbruk och arbete med miljö-, och klimatfrågor. Inom området natur- och kulturmiljöer ska projekten handla om att främja skötsel av gräsmarker, att gynna ekosystemtjänster … … læs mere

Agrarian landscape management in a modernized world

Møde d 21/4 2016 i von Langen mødesalen, (Lokale F1-11), 1. sal i Fælleshuset (indgang via hoveddør i den nye bygning), Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg. Andreas Aagaard Christensen, Ph.D. ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU,  vil redegøre for nogle af resultaterne af hans netop afsluttede PhD projekt: Agrarian landscape … … læs mere

 Dansk Landskabsøkologisk Forenings ekskursion i Allerød d. 30. april

Dansk Landskabsøkologisk Forenings ekskursion til Allerød Kommune Lørdag d. 30. april 2016 kl. 9:00- ca. 17:00 Tema: Nyetableret natur, naturnær havedrift og prioriteret naturpleje på kommunalt niveau Program: Nyetableret natur: Lynge natur- og Fritidsområde (del af Lynge grusgrav udlagt til naturformål) ’Lad det regne med frøer’ (ldrmf’). (Regnvandsområde og natur, … … læs mere

Landskabsforum 8-9 april ’16 i Stockholm

Dette seminarium er voldsomt relevant for forbund, der vil arbejde med inspiration og viden om landskabsforvaltning i nu- og fremtid. NKF bør være der. Men obs: Sista anmälningsdag till seminariet är den 18 mars. Obs også at seminariet “sänds via länk på www.ksla.se Måske betyder det at man kan se … … læs mere

Seminar om arealdata i Roskilde 1/4 ’16

Den 1. april 2016 kl 13.00-16.30 afholder Dansk Landskabsøkologisk Forening seminar om arealdata og landskabsanalyse i samarbejde med Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab (Roskilde). Tilmelding til Søren Kristensen (sk@ign.ku.dk), senest den 29.03.16 Sted: Frederiksborgvej 399 (AU-Øst), 4000 Roskilde Lokale K136 (på øst-siden af Frederiksborgvej). Program: 13:00-13:05 Welcome and introduction / … … læs mere

Sabima fyller 20 år

Den 7. juni 1996 ble Sabima stiftet (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold). . Sabima ble dannet av biologiske foreninger bestående av ornitologer, botanikere, entomologer, limnologer, zoologer, marine forskere og andre biologiske fagmiljøer. Sabima skulle bli et fagmiljø som stod sterkere sammen i beslutningsprosesser om natur og biomangfold. . Da Sabima ble stiftet, … … læs mere

Seminarium – Landskapsforum 2016 – 7-8 april i Stockholm

(Citeret fra Jordbruksverkets nyhetsbrev Hävdat): På seminariet Landskapsforum 2016, Samarbetsnätverk i landskapet – möjligheter och utmaningar, kommer deltagarna att diskutera möjligheter och utmaningar när det gäller olika former av lokal och regional samverkan i landskapet. Seminariet arrangeras av Landskapsnoden vid KSLA i samarbete med Jordbruksverket och flera andra myndigheter den 7 … … læs mere

fyraftensmøde om Geopark Odsherred

11. januar 2016: fyraftensmøde om Geopark Odsherred. Hvad indebærer en udpegning som Geopark, hvad håber man at den nye titel kan medføre og hvordan arbejder man med landskabsperspektivet i Geopark regi? Kom og hør Jakob Walløe fra Geopark Odsherred fortælle om de hidtidige erfaringer og fremtidsplaner. Det foregår kl 17 … … læs mere

Kystkultur under pres fra international kapital

En interessant artikel om hvordan traditionel kystkultur trues af moderne storkapital – og hvordan lokale kræfter prøver at bevare det. Samt nogle radioudsendelser, der uddyber og perspektiverer problemet. Vestnordisk fiskeri og fangstret (fra Lommen 48) Danmarks Radio “Apropos” 7/9 ’15 OBS: De følgende dage udfoldedes emnet yderligere, bl a af … … læs mere