“Hävdat” från jordbruksverket – om fåglar, beteskjött og naturplaner

Som abonnent på det elektroniske nyhedsbrev “Hävdat” oplever jeg tit at noget bør formidles videre til NKFs medlemmer. På den anden side bør indlæggene her fra kulturlandskab.org ikke tage overhånd. Så fra nu af har jeg besluttet at dele dem i forbundets facebook-gruppe istedet.  Alle kan kigge med dér. Jeg … … læs mere

Pengar för pilot- och samarbetsprojekt om odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer

Jordbruksverket utlyser pengar för pilot- och samarbetsprojekt som syftar till att förstärka förutsättningarna för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden i Ett rikt odlingslandskap. Utveckla samarbeten för att gynna biologisk mångfald i slättbygd. Utveckla samarbeten för att skapa en långsiktig förvaltning av odlingslandskapets kulturmiljöer. Utveckla samarbeten för att öka intresset för och … … læs mere

Din mening om EUs kommende nye landbrugspolitik

EUs landbrugspolitik har jo enorm betydning for kulturlandskaberne – og hidtil i høj grad negativ. Der er en politisk “kamp” for at dreje den i mere bæredygtig retning. En af de ting, der kan være med til at styre beslutningerne er – hvad vi borgere fortæller at vi ønsker! Vi … … læs mere

Ny inspiration från Nätverket Svenska Kulturlandskap

Seminarer, träffar, workshops i mängder. Arbetstillfällen med eller utan lön. Häften, länkar oma. Nätverkets nyhetsbrev nr 1 2017 En gullgruva. Se även nätverkets kalendarium .

Projekter för ett rikt odlingslandskap

I mars 2016 beslutade miljömålsrådet om 44 samverkansåtgärder för att bidra till miljökvalitetsmålen. Fyra av projekten är särskilt betydelsefulla för att nå Ett rikt odlingslandskap. Jordbruksverket ska genomföra projekten tillsammans med andra myndigheter. Du kan läsa mer om projekten på Jordbruksverkets webbplats: Strategi för odlingslandskapets biologiska mångfald Övergångszoner mellan skogs- … … læs mere

Jordbruksverket utlyser pengar för samarbeten kopplade till bland annat natur- och kulturmiljöer

Jordbruksverket utlyser pengar för samarbeten kopplade till bland annat natur- och kulturmiljöer Jordbruksverket utlyser nu totalt 20 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för mer energieffektiva jordbruk och arbete med miljö-, och klimatfrågor. Inom området natur- och kulturmiljöer ska projekten handla om att främja skötsel av gräsmarker, att gynna ekosystemtjänster … … læs mere

Landskapets historiska utveckling vid den sörmländska gården Barksätter

Hej Nordiska förbundet för kulturlandskap. Jag har skrivit ett arbete om hur landskapet har utvecklats  från järnålderns slut till idag vid en gård i sydvästra Sörmland som heter Barksätter. Däri beskrivs hur olika typer av landskapsbruk, såsom traditionellt åkerbruk, olika typer av ängsbruk, svedjande, kolande, osv har påverkat hur landskapet har utvecklats. Även om det är … … læs mere