Jordbruksverket utlyser pengar för samarbeten kopplade till bland annat natur- och kulturmiljöer

Jordbruksverket utlyser pengar för samarbeten kopplade till bland annat natur- och kulturmiljöer Jordbruksverket utlyser nu totalt 20 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för mer energieffektiva jordbruk och arbete med miljö-, och klimatfrågor. Inom området natur- och kulturmiljöer ska projekten handla om att främja skötsel av gräsmarker, att gynna ekosystemtjänster … … læs mere