Landskabsøkologisk forskningskongres september ’17

Dear members of IALE, Dear colleagues, In september 2017 we would like to welcome you for the next IALE European Congress. This edition will be hosted in Ghent (Belgium) and is organized by IALE-Europe and the Department of Geography of Ghent University. The theme of the congress ‘From pattern and process … … læs mere

Seminarium om kunst og landskab – i Stockholm 12/9 16

(tilmelding senest 7/9. Men som Stig har gjort opmærksom på, er det vist egentlig faktisk kun for “akademiledamoter”. Så måske ikke så relevant for os her ude i verden.)   Inbjudan till seminariet Konsten, människan och landskapet i förändring – ett samarbete mellan Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Kungl. Akademien … … læs mere

Grundig beskrivelse af stor hollandsk rewilding

Læs Rune Engelbrecht Larsens smukke og tankevækkende artikel om Oostvaardersplassen; et stort eksperiment med vilde dyr som naturplejere – og om dilemmaer og overvejelser om naturprocessers plads i tæt befolkede dele af den antropocæne verden.

Naturnationalpark Skagens Odde – fra monotone plantager til vildere klitnatur

Ikke langt fra Råbjerg mose, hvor en del af den vellykkede sommerekskursion i Nordjylland fandt sted i 2016 findes Skagens odde. Et spændende landskab med interessante potentialer. Ihvertfald har naturdebattør Rune Engelbreth Larsen lavet et inspireret og inspirerende forslag. I “Danarige.dk” publicerer Rune mange tankevækkende og smukt illustrerede artikler om … … læs mere

Jordbruksverket utlyser pengar för samarbeten kopplade till bland annat natur- och kulturmiljöer

Jordbruksverket utlyser pengar för samarbeten kopplade till bland annat natur- och kulturmiljöer Jordbruksverket utlyser nu totalt 20 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för mer energieffektiva jordbruk och arbete med miljö-, och klimatfrågor. Inom området natur- och kulturmiljöer ska projekten handla om att främja skötsel av gräsmarker, att gynna ekosystemtjänster … … læs mere

Ängs- och betesmarksinventering 2016

Från fältsäsongen 2016 drar ängs- och betesmarksinventeringen igång igen. Ängs- och betesmarksinventeringen är en kvalitativ inventering av natur- och kulturvärden i våra mest värdefulla ängs- och betesmarker. Målsättningen är att alla värdefulla ängs- och betesmarker i Sverige ska ingå i inventeringen. I inventeringen tittar vi på floravärden, kulturmiljövärden, träd och … … læs mere

Første danske biosfære-område på vej: Møn

Biosfære-Møn handler om at se, hvordan mennesker og naturen kan trives med hinanden. På Møn kan menneskenes virke igennem tiderne aflæses mange steder. Fra fortidsminderne over middelalderens kirker med kalkmalerier, fra landsbyerne til købstaden med kirke, byport, voldanlæg og købmandsgårde; fra Liselunds romantiske have og til havnene og sukkerindustriens minder. … … læs mere

Agrarian landscape management in a modernized world

Møde d 21/4 2016 i von Langen mødesalen, (Lokale F1-11), 1. sal i Fælleshuset (indgang via hoveddør i den nye bygning), Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg. Andreas Aagaard Christensen, Ph.D. ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU,  vil redegøre for nogle af resultaterne af hans netop afsluttede PhD projekt: Agrarian landscape … … læs mere

Master i landskab og planlægning

Ny master-(efter-)uddannelse på Københavns Universitet Landdistrikter ǀ Landskabsforvaltning ǀ Friluftsliv ǀ Naturbaseret terapi Temadage for alle I masteruddannelsen indgår ofte temadage og andre aktiviteter, som er åbne for alle interesserede. De annonceres løbende på hjemmesiden og i nyhedsbrevet. Masteruddannelsens nyhedsbrev

 Dansk Landskabsøkologisk Forenings ekskursion i Allerød d. 30. april

Dansk Landskabsøkologisk Forenings ekskursion til Allerød Kommune Lørdag d. 30. april 2016 kl. 9:00- ca. 17:00 Tema: Nyetableret natur, naturnær havedrift og prioriteret naturpleje på kommunalt niveau Program: Nyetableret natur: Lynge natur- og Fritidsområde (del af Lynge grusgrav udlagt til naturformål) ’Lad det regne med frøer’ (ldrmf’). (Regnvandsområde og natur, … … læs mere

Landskabsforum 8-9 april ’16 i Stockholm

Dette seminarium er voldsomt relevant for forbund, der vil arbejde med inspiration og viden om landskabsforvaltning i nu- og fremtid. NKF bør være der. Men obs: Sista anmälningsdag till seminariet är den 18 mars. Obs også at seminariet “sänds via länk på www.ksla.se Måske betyder det at man kan se … … læs mere

Seminar om arealdata i Roskilde 1/4 ’16

Den 1. april 2016 kl 13.00-16.30 afholder Dansk Landskabsøkologisk Forening seminar om arealdata og landskabsanalyse i samarbejde med Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab (Roskilde). Tilmelding til Søren Kristensen (sk@ign.ku.dk), senest den 29.03.16 Sted: Frederiksborgvej 399 (AU-Øst), 4000 Roskilde Lokale K136 (på øst-siden af Frederiksborgvej). Program: 13:00-13:05 Welcome and introduction / … … læs mere

Landskapets historiska utveckling vid den sörmländska gården Barksätter

Hej Nordiska förbundet för kulturlandskap. Jag har skrivit ett arbete om hur landskapet har utvecklats  från järnålderns slut till idag vid en gård i sydvästra Sörmland som heter Barksätter. Däri beskrivs hur olika typer av landskapsbruk, såsom traditionellt åkerbruk, olika typer av ängsbruk, svedjande, kolande, osv har påverkat hur landskapet har utvecklats. Även om det är … … læs mere

Seminarium – Landskapsforum 2016 – 7-8 april i Stockholm

(Citeret fra Jordbruksverkets nyhetsbrev Hävdat): På seminariet Landskapsforum 2016, Samarbetsnätverk i landskapet – möjligheter och utmaningar, kommer deltagarna att diskutera möjligheter och utmaningar när det gäller olika former av lokal och regional samverkan i landskapet. Seminariet arrangeras av Landskapsnoden vid KSLA i samarbete med Jordbruksverket och flera andra myndigheter den 7 … … læs mere

Fyraftensmøde om Geopark Odsherred i et landskabsperspektiv

Dansk Landskabsøkologisk Forening inviterer til fyraftensmøde om landskabsudvikling 11. januar 2016 kl. 17.00 Aud. Landskab, 2. sal midt for i Forhuset (den gamle bygning), Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C I september blev Geopark Odsherred anerkendt af UNESCO, og blot et år efter blev Geoparken indlemmet … … læs mere

fyraftensmøde om Geopark Odsherred

11. januar 2016: fyraftensmøde om Geopark Odsherred. Hvad indebærer en udpegning som Geopark, hvad håber man at den nye titel kan medføre og hvordan arbejder man med landskabsperspektivet i Geopark regi? Kom og hør Jakob Walløe fra Geopark Odsherred fortælle om de hidtidige erfaringer og fremtidsplaner. Det foregår kl 17 … … læs mere

Naturbetesmarker med många värden – men hur blir de lönsamma? 21 maj i Stockholm

Naturbetesmarkerna ligger djupt förankrade i den svenska folksjälen och är på många sätt en värdefull resurs för samhället. De har stora skönhets- och rekreationsvärden, de har varit viktiga foderresurser och är viktiga kulturminnen, och de innehåller en omfattande och unik biologisk rikedom. Dessutom binder betade gräsmarker koldioxid vilket gör att … … læs mere

Nätverket svenska kulturlandskap

Nätverket svenska kulturlandskap er næsten til at blive misundelig på som blog-aktør i NKF. Deres netsted er rigt på informationer der rammer plet i forhold til vores interesser. Og oven i købet har de en facebook-gruppe, der ikke er fyldt med pjat, men med meget relevante jobopslag, forespørgsler, diskussioner, forslag og andet … … læs mere

Mangfoldighed – også i plejemetoder, og forøvrigt i hede-typer

Mangfoldighed – også i plejemetoder, og forøvrigt i hede-typer. (I forbindelse med omtale af et af hedepleje-arrangementerne på Lystbækgård opstod denne lille drøftelse. Hvad har forbundets medlemmer (og andre) at tilføje?): At Hedepleje = Afbrænding + afgræsning med får er en forsimplet tilgang til den udfordring, som ligger i naturpleje … … læs mere