Forløbig informasjon om Årsmøte 12 sept 2015 på Steinsletta

Etter at det planlagte årsmøtet på Tjøtta ble avlyst pga. liten påmelding, har styret fastsatt nytt tidspunkt og sted for årsmøte. Årsmøtet vil bli arrangert den 12. september i kombinasjon med en ekskursjon på Steinssletta i Buskerud. Det blir altså bare et éndagsprogram, men lagt opp slik at man må regne med … … læs mere