Pengar för pilot- och samarbetsprojekt om odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer

Jordbruksverket utlyser pengar för pilot- och samarbetsprojekt som syftar till att förstärka förutsättningarna för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden i Ett rikt odlingslandskap. Utveckla samarbeten för att gynna biologisk mångfald i slättbygd. Utveckla samarbeten för att skapa en långsiktig förvaltning av odlingslandskapets kulturmiljöer. Utveckla samarbeten för att öka intresset för och … … læs mere

Textilhistoriker söker kontakt och samarbete

Från Git Skoglund har vi fått denna fråga, som kanske kan hjälpa förbundet titta mer på textilernas betydelse i landskapshistorian. Kanske kan vi också på nåt sätt samarbeta med Nationalmuseets Center for textilforskning (som vist endnu ikke rigtig har haft tid til at forske i sammenhængen med landskabet, men jeg … … læs mere

Nyt fra “Master i landskab og planlægning”

Det ser stadig ud somom den nye masteruddannelse er værd at holde øje med. Jeg har specielt hæftet mig ved nyheden om en afholdt temadag om “Mennesket i landskabet – landskabet i mennesket“. Det er altid lidt halvkvædet at se powerpoint-billeder uden den levende tale og måske dialog, der fulgte … … læs mere

3 stærkt relevante tilbud i høsten 2016

Se ekstraposten fra nätverket Svenska kulturlandskap med evenemanger om alleer, hagar och ängar, og om kulturlandskaber i Västra Götaland. Hvem har tid og lyst til at deltage? Det vil være fint at NKF er tilstede.

hundratals bilder av svenska landskapselement i 1600-talet

Webbplats med hundratals bilder av svenska landskapselement i 1600-talet. Suecia antiqua et hodierna av Erik Dahlbergh har digitaliserats och gjorts sökbart. Läsa om webplatsen och verket.        Sök i Suecians bildskatt OBS: Deltagare i årsmötet 2014 i Västra Götaland kanske kan identifiera byggnaden åt höger i bildet? Första … … læs mere

Jordbruksverket utlyser pengar för samarbeten kopplade till bland annat natur- och kulturmiljöer

Jordbruksverket utlyser pengar för samarbeten kopplade till bland annat natur- och kulturmiljöer Jordbruksverket utlyser nu totalt 20 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för mer energieffektiva jordbruk och arbete med miljö-, och klimatfrågor. Inom området natur- och kulturmiljöer ska projekten handla om att främja skötsel av gräsmarker, att gynna ekosystemtjänster … … læs mere

Sabima fyller 20 år

Den 7. juni 1996 ble Sabima stiftet (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold). . Sabima ble dannet av biologiske foreninger bestående av ornitologer, botanikere, entomologer, limnologer, zoologer, marine forskere og andre biologiske fagmiljøer. Sabima skulle bli et fagmiljø som stod sterkere sammen i beslutningsprosesser om natur og biomangfold. . Da Sabima ble stiftet, … … læs mere

Kystkultur under pres fra international kapital

En interessant artikel om hvordan traditionel kystkultur trues af moderne storkapital – og hvordan lokale kræfter prøver at bevare det. Samt nogle radioudsendelser, der uddyber og perspektiverer problemet. Vestnordisk fiskeri og fangstret (fra Lommen 48) Danmarks Radio “Apropos” 7/9 ’15 OBS: De følgende dage udfoldedes emnet yderligere, bl a af … … læs mere