• Bliv medlem –

    send en mail til info@kulturlandskab. org
    og få svar om medlemskab på prøve

Kulturverdier

Kva som kan leggjast i omgrepet kulturlandskap, er gjerne avhengig av ståstaden til den som nyttar omgrepet. Ein biolog vil leggje vekt på tradisjonelle kulturmarkstypar og landskapsøkologi. Ein etnolog vil tenkje på gamle bygningsmiljø og minne etter farne tider, som rydningsrøyser, steingardar eller gamle ferdselsårer. Kulturlandskapa vil som regel ha innslag både av tradisjonelle kulturmarkstypar og ulike typar kulturminne knytt til gamle dagars driftsformer. Det er viktig at ein har litt kunnskapar om alt, og kan sjå det heile i samanheng.

Fornminner  •  Bygningsarv  •  Gjerder  • Røyser og murer • Ferdselsveier og vannveie

Kolbrandstad. Gammelt redskap i eng. Foto: Sissel Rübberdt

Lukket for kommentarer.