• Bliv medlem –

    send en mail til info@kulturlandskab. org
    og få svar om medlemskab på prøve

Mat kan produserast i utmark

Auka matproduksjon krev at heile landet blir teke i bruk. Noreg har svært lite dyrka areal for produksjon av mat. Berre 10 millionar dekar, eller 3 prosent av landarealet, er jordbruksareal. Det meste av landet er utmark. Trekkjer ein bort jordbruksareal og busette areal utgjer utmark heile 96 prosent av landarealet. Her ligg det store arealressursar som kan brukast i matproduksjon, men haustinga kan berre gjerast av beitedyr.
Les artikel på skog + landskap sit nettsted 

Nøgleord: , , .Bogmærk Permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *