Resurser

Lommen Alle hidtil 54 numre af forbundets medlemsblad; mange er søgbare.

Nordisk Bygd

Diverse læsestof

Litteratur-tips

PR-materiale for NKF

Lenker

* Biodiverse.se …. nedladbar tidning siden 1996 om naturvård
* Svensk facebook-grupp om Biologisk Kulturarv
* Jordbruksverket om Naturbetesmarker
* Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbilder
* Masser af litteratur om skovbrug: Skovbrugsviden.dk  
* Vejledning om skovdrift og fortidsminde

IALE Europe (del af IALE International) Nyhedsbrev 2018
IALE = International Association for Landscape Ecology
NKF er IALE-medlem via Dansk Landskabsøkologisk ForeningLukket for kommentarer.