• Bliv medlem –

    send en mail til info@kulturlandskab. org
    og få svar om medlemskab på prøve

Sabima fyller 20 år

Den 7. juni 1996 ble Sabima stiftet (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold).

Sabima fagfolk på feltarbeid

Sabima fagfolk på feltarbeid

.
Sabima ble dannet av biologiske foreninger bestående av ornitologer, botanikere, entomologer, limnologer, zoologer, marine forskere og andre biologiske fagmiljøer. Sabima skulle bli et fagmiljø som stod sterkere sammen i beslutningsprosesser om natur og biomangfold.

.
Da Sabima ble stiftet, fantes det ingen organisasjon som dekket temaet biomangfold. Det fantes selvfølgelig mange ulike miljøorganisasjoner og stiftelser. Men det foreningene ønsket, var å fylle et tomrom med biologisk kompetanse i organisasjonsfaunaen. Ideen om å etablere Sabima ble støttet av flere politikere og byråkrater, som også så nødvendigheten av økt oppmerksomhet om tap av biomangfold. Til å begynne med var det særlig å svare på offentlige høringer i felleskap som ble prioritert. Mange mente at et felles talerør på tvers av alle de biologiske foreningene ville gi fordeler for alle. Videre var tanken at nettverket spesielt skulle gi støtte og veiledning til de mindre foreningene for å gjøre dem sterkere og mer synlige.

.
I starten brukte Sabima mye tid på å få etablert seg, både finansielt og som en ny miljøorganisasjon. De første tre årene ble arbeidet til Sabima drevet av BIO. I 1999 fikk Sabima sin første ansatte, og etter det økte aktiviteten raskt. I 2000 vedtok Sabima et mandat og verdigrunnlag som har vært uendret siden. Dette mandatet er en viktig ramme for hvordan Sabima jobber i dag, hvor hensyn til medlemsforeningenes behov og interesser skal være ivaretatt. I dag er Sabima blitt en sterk organisasjon med innflytelse på norsk miljøpolitikk og miljøforvaltning. Vi jobber både med kartlegging, med og for medlemsforeningene, og som en viktig aktør i de politiske debattene og avgjørelsene som tas på vegne av naturen vår. I dag har Sabima 12 ansatte i sekretariatet samt et aktivt styre bestående av medlemmer fra de ulike foreningene.

.
Det er i år 20 år siden Sabima ble stiftet. En ung jubilant verdig skal vi feire med god stil. Både ved å delta på arenaer som Hagemessa i Lillestrøm 15.-17. april, og ved å overrekke politisk ønskeliste til klima- og miljøminister Vidar Helgesen med 20 ønsker fra en 20-åring. Biomangfolddagen 22 mai, skal markeres med storslagen Artsjakt over hele landet, alle inviteres til å ta del i kartlegging av flest mulig arter på fire timer! Vi oppfordrer lokallag rundt om i landet til å arrangere sine egne «Artsjakter»! Vi skal lage korte filmer, både om medlemsforeningene og om biomangfold generelt. Vi skal lage nye nettsider og ny logo. Avslutninga på jubileumsåret skal være årets konferanse den 4. november. Den arranger vi sammen med BIO på Bristol i Oslo, med faglig og politisk program om temaer knyttet til økosystemtjenester.

.
Sabima er fremdeles en ung organisasjon, men i fortsatt vekst og en stadig viktigere aktør i samfunnsdebatten. Vi ser nytten av arbeidet, for eksempel da vi i fjor sammen med Sopp- og nyttevekstforbundet fikk soppkontrollen tilbake i statsbudsjettet, når et kunnskapsløft for natur blir igangsatt, når myrforvaltninga blir strengere og det blir bevilget mer penger til myrrestaurering enn noen gang før over statsbudsjettet, eller når et Stortingsflertall vil be regjeringen om å lage en strategi for bier og pollinering.

.
Sabima ble startet av, med og for foreningene. Derfor håper vi og oppfordrer vi til at det blir arrangert jubileumsarrangementer rundt omkring i Norge av foreningene i fellesskap. Dette vil selvfølgelig sekretariatet til Sabima være behjelpelige med å få til! I de 20 årene som kommer vil Sabima utrettelig fortsette påvirkningen av norsk naturforvaltning og jobbe for vekst i medlemsforeningene.

Nøgleord: .Bogmærk Permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *