• Bliv medlem –

    send en mail til info@kulturlandskab. org
    og få svar om medlemskab på prøve

Seminarium om kunst og landskab – i Stockholm 12/9 16

(tilmelding senest 7/9. Men som Stig har gjort opmærksom på, er det vist egentlig faktisk kun for “akademiledamoter”. Så måske ikke så relevant for os her ude i verden.)

emb

 

Inbjudan till seminariet Konsten, människan och landskapet i förändring –

ett samarbete mellan Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Kungl.

Akademien för de fria konsterna

Datum: 12 september 2016

Tid: Kl 14–17

Plats: Konstakademien, Hörsalen plan 2, Fredsgatan 12, Stockholm

Sedan ett drygt år har Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Kungl. Akademien för de

fria konsterna påbörjat ett samarbete kring temat Konsten, människan och landskapet i för-

ändring. Det handlar om naturliga och mänskliga processer i tid och rum – den långsamma

landhöjningen, naturens återhämtning, till exempel efter en brand, men också människors och

djurs rörelser genom landskapet – koncentrationen till städer, till större gårdar. Ledamöter

från de båda akademierna har träffats för att på olika sätt bekanta sig med hur man inom de

olika akademierna ser på landskap och hur de undersöker detta.

Nästa steg i samarbetet blir ett halvdagsseminarium där ledamöter från våra akademier i kor-
tare föredrag (ca 10 min) för varandra tolkar aspekter av samarbetets tema.

Du är som akademiledamot inbjuden att delta på seminariet. Syftet är att såväl utvidga som

att fördjupa samarbetet kring möjliga projekt och samarbetsformer.

Program

Moderator C-G Wachtmeister (jägmästare, ledamot KSLA) inleder och presenterar samar-
betet

Skogslandskapets dynamik med och utan människor (Lena Gustafsson, professor i natur-
vårdsbiologi, ledamot KSLA)

Vandring i landskap (Eva Löfdahl, ledamot KA)

Stigande hav, ändrat klimat och landskapets försvinnande (Carola Wingren, professor i land-
skapsarkitektur, ledamot KSLA)

Att älska en plats (Karin Granqvist, ledamot KA)

Människan i landskapet – en utblick mot 2040 (Erik Westholm, professor i kulturgeografi,

ledamot KSLA)

Lador (Ann-Sofi Sidén, ledamot KA)

Människan, landskapet och växterna (Håkan Tunón, forskningsledare Centrum för biologisk

mångfald, ledamot KSLA)

Apotekarträdgården (Thorbjörn Andersson, ledamot KA)

KSLA:s samlingar och donationsgårdar, (Per Eriksson akademibibliotekarie vid KSLA och

Ulrich Lange, universitetslektor vid Institutionen för kulturvård, ledamot KSLA)

Landhöjningen och speglingar i skog (Leif Bolter, ledamot KA)

*

Efter föredragen, ca 16.15, blir det mingel med tilltugg och möjlighet att fördjupa sig i de frå-

gor som diskuterats.

Ledamöter i KSLA anmäler sig till per.eriksson@ksla.se

Ledamöter i Konstakademien anmäler sig till elisabeth.alsheimer@konstakademien.se

OSA senast onsdagen den 7 september 2016

Varmt välkomna!

Bogmærk Permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *