Boserup Stævningslaug

Stævningen af første parcel er færdig;
næste parcel stævnes 2. november og nogle følgende gange.

Den 12/9 tager vi på et aftenarrangement fat i den smitte med ær (ahorn), der vestfra truer med at udkonkurrere både hassel, ask og nærmest alt andet. Det kan blive både interessant og hyggeligt. Hent .pdf og se mere her.

Hvem ligger der og holder øje?

Du kan blive medlem af lauget. Mail til Roskilde@dn.dk
Bare nysgerrig? Så kom og snus – på egen hånd, eller bed om en guidning. 
Mere om stævning – læsestof, kort, billeder, links. Værsgo.
Her kan du hente vores 3-fløjede folder
Se også laugets facebog-gruppe.
Boserup Stævningslaug hjælper Naturstyrelsen med at fremme og formidle den specielle landskabstype, stævningsskov
(svensk: stubbskottskog)
i Boserup skov ved Roskilde.
Det er ikke et rent NKF-projekt, men styremedlem Bjørn Petersen er primus motor i lauget.
Skoven ligger på Midtsjælland, indenfor grænserne af nationalpark Skjoldungernes Land.

Stævningsskoven i Boserup er blandt andet kendt for et meget fint flor af forårsblomster med mange arter.
Den har mange skovgæster hele året.             Hent Naturstyrelsens skovtursfolder.

I 2018-19 stævnede vi en af de østligste parceller. Den ligger tæt ved “den høje p-plads” på Boserupvej, ikke langt fra busstoppestedet “Kongemarken”.
  Mellem 1/9 ’19 og 1/3 ’20 stævner vi den næste, lige nv for.

Arrangementerne, d 25/11 ’18 og 3/2 ’19 13-16 var rigtig hyggelige og arbejdsomme, og vi var ca 25 – ca 30 deltagere mellem et par og etparoghalvfjerds år.
Vi fældede træer, slæbte ud, neddelte materiale og byggede både kassegærde og nogle beskyttende “huler” til nogle af støddene, så rå- og dådyr ikke skal æde alle de nye skud. Det hele er en form for forsøg.
  D. 3/2 blev et par arealer i en tidligere stævnet, nu hindbærbefængt bevoksning slået med skrub-le. Som forsøg. Der vil komme flere forsøg til med forskellige behandlinger.

Stævningen er sket ihvertfald 200 år; formentlig ikke helt systematisk, snarere lidt nu og da. Andre skove i verden har været stævnet i årtusinder; nogle steder i en strengt regelmæssig omdrift.
I fredningsdeklarationen benævnes den “askestævningsskov”, og der er da også en del asketræer (Fraxinus) med tydelig “klumpfod” som viser at de har været stævnet engang. Ellers er det især hasler (Corylus), der skæres ned, ikke alt for sjældent, og skyder igen. Også elm (Ulmus),  men mange elme døde da elmesygen (dutch elm disease) var værst. Der er dog en hel del tilbage. Sålænge de ikke når helt op i kronetaget, har de biller, der kommer med smitten svært ved at finde dem.
Spændende, hvordan askesygen udvikler sig på arealet. Fuglekirsebær (Prunus avium) og eg (Quercus) er også markante overstandere.

I november ’19 stævner vi igen. Du kan selv prøve at fælde et træ og hjælpe med andre opgaver – og få nogle naturoplevelser.
Skriv til roskilde@dn.dk, hvis du er interesseret, eller vil vide mere.

Lukket for kommentarer.