• Bliv medlem –

  send en mail til info@kulturlandskab. org
  og få svar om medlemskab på prøve

Botanik i Nordjylland juni 2016

Botanik og Natur i Nordjylland
.              4 temadage i sommeren 2016
                                             Torsdag den 9. Juni kl. 16 – søndag den 12. Juni kl. 14

 

Botanik, naturtyper, naturgenopretning, økologi og naturoplevelser i det nordlige Vendsyssel og på Læsø
4 dage med tre overnatninger på det berømte Hjorts Hotel ved Kandestederne.

Hovedvægt på besøg i LIFE Læsø og LIFE Råbjerg Mose,
Nordjyllandto af de tre LIFE-naturgenopretningsprojekter,
der i disse år finder sted i Nordjylland
Torsdag den 9. Juni kl. 16 – søndag den 12. Juni kl. 14

Pris: 2.950 DKK i delt dobbeltværelse (twin/db) eller 3.950 DKK for enkeltværelse – alt betalt bortset fra stærke drikke.

Min 12 deltagere ud over guider. Max 25 deltagere.

Tilmelding: Lav en kommentar i kommentarfeltet nederst på siden. Tilmelding efter først til mølle princip (dog under hensyntagen til nordisk balance).
Tilmelding gælder først når der er indbetalt depositum. Tilmeldingsfrist 1. februar 2016.

Depositum på 700 DKK, 700 SEK, 700 NOK eller 100 EU indbetales til NKF konti i respektive lande. Restbeløbet betales til samme konto, når der udsendes reminder. Husk at skrive afsendernavn.

Bostedet: Hjorts Hotel http://www.hjorthshotel.dk, Kandebakkevej 17, DK-9990 Skagen Hotelkomplekset er beliggende i grønklitområde ind til Råbjerg Mile og mindre end to kilometer fra Nordsøen/Vesterhavet. Afstanden til Skagen er ca. 20 kilometer.

Appetitvækker med Flemmings flotte billeder fra Nordjylland

.

Natur-nationalpark Læsø? Et argumenteret forslag
.

Salt i Danmark. Det kan være interessant at vide mere om dansk salt inden besøget på Læsø saltsyderi.
Læs Geoviden nr 2 2012 – bl a om saltsyderiets middelalderhistorie og naturhistorie.

En kort indføring i Læsøs geologi findes her i GEUSs folder. GEUS har også andre udgivet foldere om andre “Geologiske Naturperler i Nordjylland“; bl a vandreklitten Råbjerg Mile.

Vendsyssels geologi. I oktober 2016 er Geoviden nr 3 2016 udkommet med “en geologisk historie om Vendsyssels dannelse”. Den handler ikke direkte om Råbjerg Mose, men giver immervæk et godt grundlag for at forstå landsdelens opståen. Den kan hentes gratis som .pdf

Nyhedsbrev december 2015 fra Foreningen Råbjerg Mose


 

 

Program oversigt (udvidet programomtale, se nedenfor)
Udsnit Allernederst: Ekstramateriale

Torsdag den 9. juni

Kl. 16.00 Samling med efterfølgende tur til Skagens Gren

Kl. 19.30 middag og efterfølgende oplæg om Life Råbjerg mose ved Jens Kristian Banke

 

Fredag den 10. juni

Kl. 07.30 Morgenmad og formiddags-botanisering i den fredede orkide-eng ved Videslet

Kl. 11.00 Afgang med færge fra Frederikshavn til Læsø

Eftermiddag med rundvisning i Life-Læsø projekt samt saltsyderi ved Hans-Henrik Jørgensen

Kl. 18.40 Retur med færge. Middag ombord.


Lørdag den 11. juni

Kl. 07.30 morgenmad

Dagstur i Life-Råbjerg Mose under ledelse af Helle Kold Jespersen

Kl. 20.00 Middag

 

Søndag den 12. juni

Kl. 07.30 Morgenmad med efterfølgende botaniktur til Tornby Klit og orkideenge ved Hjørring.

Kl. Ca. 14. Afslutning

 

Praktiske oplysninger:

Praktisk/ankomst- og afrejsedag. Det forventes, at gæsterne/deltagerne fra Sverige og Norge kommer med færge (Frederikshavn fra Sverige og Frederikshavn/Hirtshals fra Norge). Danske deltagere vælger formentlig at komme til bostedet i egne biler (samkørsel anbefales).
Alternativt med DSB eller en af de billige langturs-busruter. (Eller cykel).

Link til mulige færgeoverfarter fra de nordiske lande:

Color Line fra Kristiansand eller Larvik til Hirtshals. https://www.colorline.dk/afgangstider

Stena Line Göteborg-Frederikshavn http://www.stenaline.dk/vores-ruter/frederikshavn-goteborg

(Normalt ændrer sejltiderne sig ikke fra år til år)

Transport:

Al transport i kursusforløbet foregår i egne biler (samkørsel, hvor personerne i den enkelte bil aftaler nærmere). Dog er færgetransport fredag den 10. juni t/r til Læsø herunder biltransport på Læsø inkluderet i pakkeprisen.

Frokost mv.:

Der medtages sandwich ’to Go’ fra hotellet om morgenen. Desuden medbringes kogende vand i egne termokander. The-breve, pulverkaffe samt småkager indkøbes i budgettet og medbringes på turene hver dag. Der vil desuden være frugt ’på bussen’ hver dag; 2-3 stk. per deltager. Vand og andre kolde drikke (øl, vin) købes og medtages af den enkelte

Andet: Medbring termokande til varmt vand til te/kaffe på dagsturene. Gummistøvler og godt fodtøj er nødvendigt. En kikkert vil være en god ide til sejlturen til Læsø.

Rejseplan:

Torsdag den 9. juni: Ankomst og indkvartering med ankomstkaffe og hjemmebagt kage fra kl. 16.00.

TrompetbladEfter kaffen køres til Skagens gren, P-pladsen (ved kiosken). Herfra vandres ud på Grenen. Botanik i klitserien. Derfra køres til en lokalitet med en betydelig forekomst af Trompetblad (Sarracenia purpurea). Trompetblad forekommer hér i et mindre område, hvor vegetationen domineres af arter som Klokkelyng og Tranebær. Forekomsten blev først erkendt i 2015. Denne art er muligvis under udbredelse i Danmark.

Afhængig af vejret kan et alternativ være, at der køres til Skagen Nordstrand med vandring i området (habitater: Klitserien, storstenet og bred forstrand samt kær). Trompetblad-lokaliteten fastholdes, idet Trompetblad vokser i toppen af tuer domineret af Klokkelyng og Tranebær. Et formidabelt syn.

Hjemkomst til bostedet i god tid inden kl. 19.30, hvor middagen indtages (2 retter). Formanden for LIFE Råbjerg Mose, Jens Kristian Banke deltager i spisningen. Under den efterfølgende kaffe med småkager beretter JKB om LIFE-projektet. Baggrunden for/formålet med projektet. JKB kommer ind på problemerne med at motivere de talrige lodsejere til at stille arealer til rådighed for naturgenopretning, bestyrelsens arbejde etc.

Aftenhygge.

 

Fredag den 10. juni:

Kl. 07.30 Morgenmad.

Efter morgenmaden og med medbragt frokost samt kogende vand på termokanderne køres til Napstjert, der ligger ca. 3 kilometer syd for Ålbæk, hvor den fredede eng ved ‘Videslet’ aflægges et besøg. Fredningen, der blev gennemført i midten af 80-erne, har til formål at sikre en yderst artsrig kær- og engvegetation med et højt indhold af 4 arter af orkidéer med hybrider imellem tre arter af Gøgeurt (slægten Dactylorhiza). Fredningen (undertegnedes første af talrige) blev rejst og gennemført for at sikre den måske nordligste forekomst i verden af Maj-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis subsp. majalis). Lokaliteten, der rummer omkring 170 forskellige arter af karplanter, indgår i Natura 2000-området ’Råbjerg Mose’.

Derefter køres til Læsø-færgens liggeplads i Frederikshavn. Da færgen afsejler kl. 11.30, skal vi være fremme senest kl. 11.00. Efter ombord-kørslen forestår der en spektakulær sejlads af 90 minutters varighed, hvor vi passerer arkipelaget Hirsholmene på nærmere hold. Der er mulighed for at se to arter af terne, flere arter af måge samt tejst http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=06380 undervejs til og fra Læsø.

Ved ankomsten til Vesterø Havn bliver vi modtaget af projektlederen for ’LIFE Læsø’, Hans-Henrik Jørgensen, Naturstyrelsen Vendsyssel.

Sammen med ham tilbringer vi de kommende timer i et af Danmarks mest særprægede landskabsrum, engene og strandengene, Rønnerne på det sydlige Læsø. Formålet med naturgenopretningsprojektet gennemgås ved eksempler ’i marken’ samtidig med, at der bliver rig mulighed for at studere plante- og dyrelivet. De mange problemstillinger, der er opstået opstod undervejs, vil ligeledes blive behandlet. Til projektet, der afvikles over 5 år, er der afsat 16. millioner kroner.

Den medbragte madpakke nydes ’et smukt sted undervejs’. Om eftermiddagen besøges Saltsyderiet, der efterhånden er blevet kendt også uden for landets grænser. Saltsydningen har middelalderlige aner, og var det første eksempel på ’industri’ opstået på Læsø.

Som dagens sidste besøgspunkt, Inden vi drager tilbage til Vesterø Havn og færgen, vil vi aflægge det kystnære område, ’Holtemmen’, et af øens højt berømmede naturområder, et besøg. Her får vi lejlighed til at se nærmere på en række forskellige habitat typer som: Hedemose, klithede, sø og kær samt grønklit og forstrand.

Færgen afsejler kl. 18.40, hvilket betyder, at vi skal være fremme ved færgelejet senest kl. 18.10. Vi spiser en to-retters middag med efterfølgende kaffe på færgen.

Hjemkomst til vort hotel/aftenhygge.

 

Lørdag den 11. juni:

Morgenmad kl. 07.30.

Hele dagen tilbringes i Natura 2000-området ’Råbjerg Mose’ og vil være målrettet ’LIFE Råbjerg Mose’ projektet. Til dette projekt er der, ligeledes over en periode på fem år, afsat 24 millioner kroner.

Ekskursionsledere i dagens løb vil være: Projektleder Helle Kold Jespersen, Naturstyrelsen Vendsyssel, Agronom Sisse Lindholm, ’Natur’, Frederikshavn Kommune, samt Jens Kristian Banke, formand for lodsejerforeningens bestyrelse.

Eventuelt inddrages Rasmus Banke, hvis der vælges at se på, hvorledes bekæmpelse af Japansk Pileurt i stor skala kan finde sted. (En forekomst, der måler ca. 15 x 35 kvadratmeter).

Der vil blive set nærmere på arealer, hvor der er gennemført omfattende trærydningsarbejder samt arealer, der efterfølgende plejes ved afgræsning. I forløbet drøftes, hvorledes bekæmpelse af en række invasive plantearter finder sted. Da det i projektperioden er forbudt at anvende kemiske midler, er man henvist til at forsøge sig med alternative bekæmpelsesmåder. Den særdeles ejendommelige landskabstype, der er så karakteristisk for Skagen Odde, strandvoldssletten, bestående af ’rimmer og dobber’, der er opbygget ved en kombination af landhævningsprocesser siden afslutningen af den sidste istid og havets løbende afsætning af sand, vil blive demonstreret med dets indhold af plante- og dyreliv. Skagen Oddes strandvoldslette-landskab er helt enestående (unikt) på verdensplan.

Frokosten indtages i det fri. Kaffe og te det samme.

Tilbagekomst til hotellet i god tid for aftensmaden.

Kl. 20.00 middag med efterfølgende kaffe.

Aftenhygge/sidste aften på kurset.

 

Søndag den 12. juni:

Kl. 07.30: Morgenmad

Inden afgangen fra hotellet skal værelserne være ryddede. Lunch to Go samt kogende vand på termokande medtages fra hotellet.

Emner for søndag formiddag:

Botaniktur til Tornby Klit med Liver Å’s Gamle Slynge (habitater: Kystnær plantage/klitplantagens historie; artsrig grønklit af svag basisk karakter, hvid klit, forstrand samt kær, vandløb og sump. Her findes en af landets største forekomster af Pukkellæbe (Herminium monorchis), som dog desværre først blomster i juli måned.

Herefter botanisering i enge i Hjørring byområde med rige forekomster af orkideer blandt andet af Priklæbet Gøgeurt (Dactylorhiza praetermissa, nyeste navn: Dactylorhiza majalis subsp. integrata).

Madpakken og kaffen nydes undervejs.

Afslutning omkring kl. 14 med respekt for færgetider til Norge og Sverige.

 

Arrangementsgruppen: Flemming Thorning-Lund og Anna Bodil Hald

———————————————————————————————————————————————–

Forslag til egen tur i området før eller efter temadage i Nordjylland:

Et besøg i ’det grå Fyr’, hvor der for nylig er indrettet en fuglestation. Præsentation af stationen ved Knud Pedersen (’Fugle-Knud’) eller John Pedersen (’John Pip) kan arrangeres, hvis der er interesse for det. Begge de to herrer er særdeles kyndige fuglefolk.

’Vandplasken’ eller Nørlev Klit (artsrige habitater på basisk bund). NB: Indgik som besøgsområde på kurset i 2010).

OBS: Her er teksten fra ovenstående som word-fil:

Botanik og natur i Nordjylland – hele teksten

Og her er Naturstyrelsens folder om rynket rose (Rosa rugosa)

Facsimile fra 1985 om fund af mose-post (Ledum palustre) på egnen. Artikel om mosepost fra 1985

Flemmings artikel fra 2010 om nordjysk botanik: Den kystnære naturs planterigdom

Lidt appetitvækker – spørg gerne ind til detaljer Læsø Råbjerg.compressed

20 svar til Botanik i Nordjylland juni 2016

 1. anna bodil hald siger:

  Jeg vil naturligvis gerne tilmeldes turen til Nordjylland. Jeg regner med friplads som arrangør og er derfor ud over de min 12 betalende gæster

 2. Erling Edlund Andersen siger:

  Tur til Nordjylland 9. til 16. juni 2016

 3. Vi deltar gärna i botanikturen till Jylland och Läsö i juni 2016.
  Ett utmärkt initiativ. Intressant program.

  Vi önskar ett dubbelrum.
  Vi betalar depositum i Januari 2016.

 4. admin siger:

  Lisbeth Prøsch-Danielsen (betinget)

 5. Kirsti Ruden Østlund siger:

  Enkeltværelse

 6. Inger-Lill Portaasen siger:

  Spennende! Ønsker enkeltværelse. Hvis jeg ikke får noen til å passe hunden, skal han være med. Da bor jeg i egen bobil.

 7. Mikael Landt siger:

  Jeg vil godt tilmeldes turen til Nordjylland. Kan godt bo på dobbeltværelse.

 8. Vagn Heckmann siger:

  Vi vil gerne tilmeldes turen.
  Inger og Vagn Heckmann

 9. admin siger:

  Karin Kjelberg

 10. Per Fadnes siger:

  Ønsker å delta på ekskursjonen.

  • Per Fadnes siger:

   Kommer uten bil og regner med at det er mulig å få skyss til de ulike ekskursjoner

 11. Arne Vatten, Rustungvegen 60 5416 Stord Norge siger:

  Påmelding til turen på Nordjylland 9. til 12. juni
  Ønsker dobbeltværelse.
  Bur saman med Per Fadnes!

 12. Marit Svenke og Per Skrefsrud, Belsjø Platå 21b, N-1445 Drøbak, Norge siger:

  Hei. Melder oss på til turen 9.- 12.juni 2016 på Nord Jylland
  Dobbeltværelse.
  Dette ser spennende ut.

 13. Anne Brit og Anders Haug, Olvikvegen 23, 5416 Stord, Norge siger:

  Min kone og jeg melder oss på turen 9-12 juni 2016 til Nord-Jylland.
  Vi ønsker dobbeltværelse.
  Vi vil varsle i fra senere dersom vi tar bil med.

 14. Susanne Persson siger:

  Jeg vil gerne deltage i enkeltværelse.
  Jeg har ikke bil og undersøger samkørsel. Ønsker plads i bil på turene.

 15. Aud og Reidar Lønn, Liarstøl 17,- N5416 Stord -Norge siger:

  Aud og Reidar Lønn

  Fint om vi kunne komme med.
  Dobbeltrom .
  Kjører selv.

 16. Arne Vatten, Rustungvegen 60 5416 Stord Norge siger:

  Kommer uten bil og regner med at det er mulig å få skyss til
  de ulike ekskursjoner.

 17. Erik Per Rømer siger:

  Min kone og jeg melder os på turen 9-12 juni 2016 til Nord-Jylland.
  Vi bor i Ålbæk så vi overnatter hjemme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *