Årsmøder

Herfra links til sider med stof om nogle af de enkelte årsmøder.
Se også siderne med gamle numre af Lommen og Nordisk Bygd. De er meget nærmere komplette.
Her kan det både være links til Nordisk Bygd til download; interessante artikler fra Lommen eller andre kilder; billeder og links, og måske andet relevant stof.
I er meget velkomne til at bidrage – mail materialet til info@kulturlandskab.org, eller kontakt et styremedlem.

2023 Digitalt årsmøde 16 april kl 19-21.
Mødet indledes med et kort oplæg/foredrag om ”Biologiskt kulturarv – ett begrepp och ett arbetssätt ” ved Hjalmar Croneborg, Göteborgs Universitet, (och annat) (se Hantverkslaboratoriets hemsida om kulturlandskap).
–   Selve årsmødet starter kl 19.30 (20.30)
.
Man logger ind her, og er dermed inde i det virtuelle mødelokale (zoom).
Hent her samlet dokument med Indbydelse dagsorden årsberetting og vedtektsforslag.
Hent  Budsjett NKF 2023,   Regnskap NKF 2022 og Revisjonsberetning 2022

Forslag til behandling på årsmøtet skulle innsendes skriftlig til styret via den nasjonale kontaktpersonen senest 5 marts. Det er kommet ett – fra styret sjøl – om vedtektsendringer.
Forslag til dagsorden skal sendes ut senest tre uker før møtet. 

.  Årets store sommerekskursion 2023: Læsø (og Frederikshavn)

2022 Åbolands skärgård

2021 Utsatt pga pandemi

2020 Utsatt pga pandemi

2019 Røros

2018 Gotland

2013 Vestjylland


Siden forbundets start i 1986 har medlemmer hver sommer mødtes til højt inspirerende samvær på dybt interessante steder i Norden.
Danmark, Sverige, Norge og Finland har på skift arrangeret årsmøderne, og som hovedregel udgivet et nummer af “Nordisk Bygd” om den aktuelle egn. Ofte har tidsskriftet “Lommen” også haft artikler med anknytning til årsmøderne.

Lukket for kommentarer.