Årsmøder og årsrejser

Herfra links til sider med stof om nogle af de enkelte årsmøder.
Se også siderne med gamle numre af Lommen og Nordisk Bygd. De er meget nærmere komplette.
Her kan det både være links til Nordisk Bygd til download; interessante artikler fra Lommen eller andre kilder; billeder og links, og måske andet relevant stof.
I er meget velkomne til at bidrage – mail materialet til info@kulturlandskab.org, eller kontakt et styremedlem.

Årets hovedekskursjon 2024: Tjust på svenska östkusten

Årets hovedekskursion 2023: Læsø

2023 Digitalt årsmøde 16 april kl 19-21.
Foredrag om ”Biologiskt kulturarv – ett begrepp och ett arbetssätt ” ved Hjalmar Croneborg, Göteborgs Universitet, (och annat) (se Hantverkslaboratoriets hemsida om kulturlandskap).
Hent her samlet dokument med Indbydelse dagsorden årsberetting og vedtektsforslag.
Hent  Budsjett NKF 2023,   Regnskap NKF 2022 og Revisjonsberetning 2022

2022 Åbolands skärgård

2021 Utsatt pga pandemi
2020 Utsatt pga pandemi

2019 Røros

2018 Gotland

2013 Vestjylland


Siden forbundets start i 1986 har medlemmer hver sommer mødtes til højt inspirerende samvær på dybt interessante steder i Norden.
Danmark, Sverige, Norge og Finland har på skift arrangeret årsmøderne, og som hovedregel udgivet et nummer af “Nordisk Bygd” om den aktuelle egn. Ofte har tidsskriftet “Lommen” også haft artikler med anknytning til årsmøderne.

Lukket for kommentarer.