Litteratur-tips

Etnobotanik
Humle – det gröna guldet
Humle i den svenska nationella genbanken

Gamle former av hävd
Biotoper i det nordiska · kulturlandskapet

Stævning Hamling Lauving
Kompendiet “Mere om stævning”
Hamling och lövtäkt

Reiseliv
Att färdas i gamla tider. Äldre tiders resande som kunskapsfält
Sjöfärdar i Österled om Östersjöområdets skärgårdar

Arkæologi
De obesuttnas arkeologi: Människor, metoder och möjligheter
(torpare, backstugusittare,hantverkare och arbetare 1700-1900)

Från det inre av Västergötland  bl. a Falbygden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *