6 steder i Gadstrup

I efterlyser borgerforslag til egnede steder, som kan gøres vildere. I Gadstrup, hvor vi bor, er der flere særdeles oplagte steder.
Vi sender hermed beskrivelse af 6 (hvad vi mener må være offentlige) lokaliteter, hvor man vil kunne gå i gang umiddelbart:
* Festpladsen midt i byen, som er et stort græsareal, hvor FDF-huset og legepladsen ligger i den ene ende. Der vil være masser af plads til at udlægge hjørnerne i den modsatte ende og kanterne til insektvenlig drift uden, at det går ud over borgernes brug af pladsen til arrangementer, leg og boldspil.

(se de 13 billeder i opslag fra 4/4 ’20 i facebookgruppen Sammen gør vi Roskilde vildere.)

* Græsarealet mellem Gadstrup Sø og Svanevej. Her vil det også være oplagt at bruge dele af plænen f.eks. hjørner og kanter.
* Græsarealet på Dyssegårdsvej foran Gadstrup Kirke. Der er plantet træer i grupper, men der vil fint kunne anlægges områder til insektvenlig drift
* Græsarealet mellem kørebanen og cykelstien på Svanevej. Der er tale om et ca. 1 km langt og på det meste af strækningen et 4 m bredt græsareal. Der er i sæsonen et meget fint blomsterflor og et livligt insektliv, men.. men.. men.. desværre bliver arealet slået allerede mens blomstringen er i fuld gang og længe inden, blomsterne har sat frø. Det er hovedløst og ganske urimeligt. Hvis man er bekymret for, om blomsterne generer trafikken kunne man nøjes med at slå ½ m i hver side og lade resten stå.
* Græsrabatterne på begge sider af Brordrupvej mellem Gadstrup og Brordrup. (Det var i øvrigt her lige efter Svanevej, jeg fandt orkideen, som blev vist i DN Roskildes facebook sidste sommer).

* Græsrabatterne på begge sider af Ramsømaglevej mellem Gadstrup og Ramsømagle. Her vil det være muligt både at bruge området mellem kørebane og cykel/gangsti og rabatten ind mod markerne.
For begge vejes rabatter og for andre rabatter i området gælder, at de bliver slået meget tidligt – før første blomstring. Man kunne med fordel tænke i at gøre dem vildere på den kloge måde og slå senere.
PS Et nyt ”spændende” rabat- initiativ?
I forhold til rabatterne har vi her i foråret observeret en ny måde at behandle dem på:
En vejmaskine påmonteret en tromle, kører helt ude i siden af vejen og tromler rabatten, så jorden efterlades fuldstændig hård og uden vækster i en bredde af 50-60 cm fra asfalten. Hvis dette er en ny måde at arbejde med rabatterne på her i kommunen, så bliver det unægtelig noget op ad bakke at arbejde for mere liv og ”vildskab”!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *