Om Nordisk Kulturlandskabsforbund

Viktig information till våra svenska medlemmar!
I Sverige arbetar vi just nu med att uppdatera vårt medlemsregister.
Med ett nytt uppdaterat medlemsregister kan vi snabbare skicka ut aktuell information och inbjudningar till aktiviteter.

Vi behöver veta att vi har rätt kontaktuppgifter. Till exempel medlemmens e-post, telefonnummer och adress.

Därför kommer vi snart kontakta alla medlemmar, antingen via telefon, e-post eller brev.

Vi som gör detta är Ann-Charlott Hajdu-Rafis, Göteborg och Pär Connelid, Varberg.
Vi är dina svenska styrelsemedlemmar i Nordiska kulturlanskapsförbundet.
Har du frågor kontakta gärna oss på  kulturlandskab@gmail.com
Hälsningar Ann-Charlott & Pär
2020-03-19

Hjemmesiden kulturlandskab.org udvikles hele tiden.
– Har du ønsker eller tilbud, kontakt os da gerne, tak info@kulturlandskab.org.
Kontakt bestyrelsen om hvad som helst
(fordeles om ønsket til hin enkelte af Bjørn Petersen, der passer mailboxen).

Hvordan man bliver medlem.

Nordiska Kulturlandskapsförbundet är en ideel intresseorganisation som vill främja kontakt, information, kunskap och samverkan genom att erbjuda ett nätverk för nordiska institutioner, organisationer och personer verksamma inom kulturlandskapets alla aspekter.

Se under “formaliteter” for referater, stadgar mm

Vad vill förbundet?

NKF vill öka intresset för de nordiska ländernas kulturlandskap och främja ett aktivt bruk präglat av hänsyn till landskapets kultur- och naturhistoriska värden.

Detta skall ske genom en hållbar helhetssyn på landskapet omfattande såväl förvaltning och skydd som drift och lokalsamhällets utveckling präglad av allsidig kunskap. Landskapets värden skall förmedlas och det skall vara tillgängligt för allmänheten.

De medel förbundet använder är i första hand

  • Att arrangera årsmöten med aktuella seminarier och exkursioner.
  • Att ge ut förbundets organ Lommen och Nordisk Bygd.
  • Att driva en aktiv och aktuell hemsida på internet.
  • Att ta initiativ till, stödja och sprida information om andra prosjekt, konferenser, seminarier, exkursioner och andra aktiviteter i enlighet med förbundets målsättning.
  • Att uppmuntra medlemmarna till lokala, regional och förbundsövergripande initiativ.
  • Att eftersträva en medlemskår med hög och mångsidig kompetens och bred verksamhetsanknytning och bidra till kontakt, utväxling av kunskap och erfarenhet och utveckling av nätverk.

(Fra kulturlandskabsforbundets retningslinjer 2017-2022)

Vil du vide mere end den smule, hér er, så spørg evt. via mail til info@kulturlandskab.org – og se evt. også vores facebog. Vi håber, her snart er meget mere at se. Meld dig i øvrigt gerne ind! Landskaberne behøver flere aktive støtter.

Styret består i 2019-2020 af

Flemming Nielsen, Danmark (formand/ordförande/leder)

Stig Horsberg, Norge (nestformand og kasserer, norsk kontaktperson)

Lars Aamodt, Norge (sekretær)

Pär Connelid, Sverige (svensk kontaktperson)

Anna Bodil Hald, Danmark (dansk kontaktperson)

Ulrica Cronström, Finland (finsk kontaktperson)

Bjørn Petersen, Danmark (webansvarlig)

Ann-Charlott Hajdu-Rafis, Sverige

Aaro Söderlund, Finland

Forbundet har intet fast sekretariat. Kontakt ev. ditt lands kontaktperson pr. mail (se adresser under “Bliv medlem”), eller send spørsmål til info@kulturlandskab.org.

Lukket for kommentarer.