Ager – åker

Også den dyrkede / odlade jord under plov har sin natur og sin landskabshistorie.
Her er et udvalg. Supplér gerne med tips om mere.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade åkerogräs Naturvårdsverket 2007
Dyrkning af vilde arter som supplement Hushallningssällskapets projekt Hela Skåne Blommar
Allmogeåker i teori och praktik Anläggning i Kristianstad 2005
Lommen 47 2012 – säd och åker Både om ager som natur og om sæden som afgrøde og råvare
Om kilden til korn (byg, Hordeum vulgare) i Norrbotten fra forskning.se
Julenyhedsbrev 2019 fra Agrologica – et spændende kornavlsfirma med fokus på gamle sorter og nørderi
Januar-nyhedsbrev 2021 fra Agrologicabl a om bæredygtig forædling
Endnu et nyhedsbrev om kornsorter – dyrkning, egenskaber og meget andet. December ’21
Nyhedsbrevet Sigtekornet” om korn (säd) fra januar 2023. Fra foreningen Landsorten, der samarbejder tæt med det idealistiske firma Agrologica

Kort historie om udvikling af spannmål-sorter i Jämtland i sent 1800-tal.

Bogomtale
Archaeobotanical studies of past plant cultivation in northern Europe Santeri Vanhanen & Per Lagerås (eds.)

Lukket for kommentarer.