Kontakt

Kontakt netstedet eller forbundet generellt: info@kulturlandskab.org

Nasjonale kontaktpersoner:

Norge: Stig Horsberg, shorsbe@online.no, tlf. +47 99614716. Bank: 1503 60 28022

Sverige: Pär Connelid kula@kulturgeografi.se. +46 70 200 07 78. Bank: 5511-4227

Danmark: Anna Bodil Hald, annabodil.hald@gmail.com, tlf. +45 21422330. Bank: 2310 0746 876 068

Finland: Ulrica Cronström, ulrica.cronstrom@kolumbus.fi, tlf. +358 0503257674. Bank: FI4380001870845295

Bli medlem
Du melder dig ind ved at sende en mail med navn og postadresse til dit lands kontaktperson (vi regner da med at avsenderadressen kan bruges som din mailadresse)
Og indbetale kontingent til dit lands bankkonto.

Ordinært enkeltmedlem: 250 DKK/300 SEK/300 NOK/30€
Familjemedlem: Halv kontingent af enkeltmedlem
Student: 100 NOK eller tilsvarende i nasjonal valuta
Institutioner: Dobbelt kontingent af enkeltmedlem (inkl. 3 eks. av tidsskrifter)
Institutionsafgift giver rett til ekstra eksemplarer af samtlige publikationer gennom året. Husk at opgive fakturaadresse ved innmelding af institution.

Lukket for kommentarer.