Resurser

Lommen Alle hidtil 54 numre af forbundets medlemsblad; mange er søgbare.

Nordisk Bygd

Diverse læsestof

Litteratur-tips

PR-materiale for NKF

Lenker
* Nätverket Svenska Kulturlandskap – se især nätverkets nyhedsmails og dets facebookgrupp
* Svensk facebook-grupp om Biologisk Kulturarv
* Riksantikvarieämbetets samling om biologiskt kulturarv
* Riksantikvarieämbetets samling af VÅRDA VÄL-blad om biologiskt kulturarv
* Biodiverse.se …. nedladbar tidning siden 1996 om naturvård

* ‘Topotek‘ Lokalitets-organiseret brugerdrevet samling historisk relevante resurser.
* Riksantikvarieämbetets sökfunktion “kringla” för historiska fotos, museumseffekter o.m.a.
* Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbilder
* Handbok om långsiktigt hållbar förvaltning av kulturmiljøer

* Jordbruksverket om Naturbetesmarker
* Gullgruve av rapporter og annet om norsk kulturlandskap mm. Nibio
* Finnmark Forlag ( spesialforlag med hovedvekt på finnmarks og nordnorsk historie og forskningslitteratur)

* Masser af litteratur om skovbrug: Skovbrugsviden.dk  
* Vejledning om skovdrift og fortidsminder

Nordisk GenBank:  https://www.nordgen.org/skand/

IALE Europe (del af IALE International) Nyhedsbrev 2018
IALE = International Association for Landscape Ecology
Dansk Landskabsøkologisk ForeningLukket for kommentarer.