Resurser

Lommen Alle hidtil 54 numre af forbundets medlemsblad; mange er søgbare
(dvs .pdf’er er med tekst og ikke bare billeder – så man kan søge med søgeord i dem).

Nordisk Bygd

Litteratur

PR-materiale for NKF

Lenker
* Nätverket Svenska Kulturlandskap – se især nätverkets nyhedsmails og facebookgruppen Forum för Landskapsvårdare

* www.skargard.fi

* LandskabsVærkstedet – bæredygtig landskabsudvikling

* Svensk facebook-grupp om Biologisk Kulturarv

* NordGen “nyheter”

Vagn J. Brøndegaards righoldige bøger, tekster og noter om etnobiologi

* Riksantikvarieämbetets samling af VÅRDA VÄL-blad om biologiskt kulturarv

* Biodiverse.se …. nedladbar tidning siden 1996 om naturvård

* ‘Topotek‘ Lokalitets-organiseret brugerdrevet samling historisk relevante resurser.

* Samling av gamla kartor Lantmäteriet


* “Arkivsök”
– bl a kulturmiljöbilder och Digital samling af registrering af svenske kalkmalerier.
Arkivsök ska göra det enklare att söka fram till exempel fotografier, ritningar och rapporter i e-arkivet“. (Det synes dock tyvärr att kanske har det tvärtom blitt mer komplicerat). Tjänsten ersätter bildtjänsten Kulturmiljöbild (som var enkel, och faktiskt fungerade) och på sikt även söktjänsten Forndok. —
Kringla” fungerar fortfarende – och är enkelt att använda: Riksantikvarieämbetets sökfunktion “kringla” för historiska fotos, museumseffekter o.m.a.
Det gör även * Riksantikvarieämbetets samling om biologiskt kulturarv


* Handbok om långsiktigt hållbar förvaltning av kulturmiljøer
* Jordbruksverket om Naturbetesmarker
* Databasen TUVA med resultat av ängs- och betesmarksinventering. Var markerna finns och sina speciella naturvärden och kulturlämningar.
* Gullgruve av rapporter og annet om norsk kulturlandskap mm. Nibio
* Finnmark Forlag ( spesialforlag med hovedvekt på finnmarks og nordnorsk historie og forskningslitteratur)
* Finnskogen – en film om människor och platser i norra Wärmland

* Masser af litteratur om skovbrug: Skovbrugsviden.dk  
* Vejledning om skovdrift og fortidsminder

Nordisk GenBank:  https://www.nordgen.org/skand/

Dansk Landskabsøkologisk Forening
IALE Europe (del af IALE International) IALE = International Association for Landscape EcologyLukket for kommentarer.