august 2021 Åbolands skärgård

ÅRSMÖTE I FINLAND 2021 (ändrat från august 2020)
Medan ni vänter läsa då kanske lite och lite mer om Skärgården från Lommen 1999
Se også www.skargard.fi

Byahamnen i Nagu Berghamn. Foto: Aaro Söderlund

Årsmøtet i Åbolands skärgård utsettes til august 2021 og arrangeres i samme periode.
Alle som har betalt depositum får valget om å få beløpet på 300€ tilbakebetalt eller å la det stå til neste år.
De som lar det stå vil bli prioritert ved neste års påmelding.
Alle styreverv prolongeres med et år og nytt valg etter loven foregår i 2021.
Årsmelding og revidert regnskap sendes ut i august d.å.

Hur kommar man fram?
De två stora rederierna som trafikerar Stockholm-Åbo är Viking Line (avgår från Tegelvikshamnen nära Slussen) och Silja Line (Tallink-Silja) (avgår från Värtahamnen). Båda stannar i Mariehamn mitt i natten.
.    Finnlines trafikerar mellan Kapellskär och Nådendal (ett litet stycke N om Åbo), och tar endast bilburna passagerare ombord. Mest långtradare. Lugnare och billigare  (maten ingår i biljettpriset) än med de stora färjorna som satsar på att man spenderar pengar ombord. Stannar också i Mariehamn på natten. http://www.finnlines.com. avg. 21.30 ank. 7.15
.    Alla dessa har en dag- och en natt-tur.
Dessutom finns färjeförbindelser Stockholm-Åland av olika slag.

Några prisexempel, med förbehåll att priserna varierar beroende på var man bokar biljetten. Det kan också löna sig att ansöka om s.k. stamgäst- eller clubkort, som ibland berättigar till vissa förmåner. Priserna i exemplen gäller bara nu, de kan vara billigare eller dyrare senare.

Ex 1. Viking Line avgång 15.8.2020 kl 20.00 från Stockholm, ankomst Åbo 16.8 kl 7.35. 1 vuxen i billigaste hyttkategori (C4 Economy) = 50€.

Ex 2. Silja Line, avg “Galaxy” 15.8 kl 19.30, ankomst Åbo 16.8 kl 7.00. 1 vuxen i billigaste hyttkategori = 136€. https://booking.tallink.com
.    Dagturerna utan hytt är givetvis billigare.

Man kan ta tåget till Stockholm och kvällsbåten därifrån till Åbo.
Eller kanske överväga flyget till Stockholm och nattbåten vidare till Åbo.
Då anländer man till Åbo den 16.8 på morgonen och där NKF:s buss står på hamnen kl 8.00.                                         
Om tågförbindelserna är dåliga och man kan fylla en bil med 2-3 personer till, är rutten Kapellskär-Nådendal med bil till Åbo och hoppa på bussen där: (Fråga Ulrica om gratis eller billigt ställe att parkera).
.   På så sätt undvikas en “onödig” hotellövernattning i Åbo och resas klimatvänligare.
(Men sen kommer här tips om billiga hotell/övernattningsplatser i Åbo). 

Flyg: Flyg Stockholm -Åbo ankomst 15.15. Flyg från Helsingfors- Åbo ank. 14.15. Flyg från Stockholm-Helsingfors 8.30-10.30, Köpenhamn 8.55-10.40, Oslo 8.45-11.05. Tåg- och bussförbindelser Hfors flygplats – Åbo är täta och tar ca 2 t. Men knappt om tid att hinna till bussen som avgår från Åbo till Pargas 12.30.

Obs! Ev ändringar i tidtabellerna till “sommartid” är möjliga. Checka alltid! 

Ett tips som gärna får spridas. Från Utö kan man ta förbindelsebåten (gratis) till och från många av öarna. Problemet är att få reda på tidtabellerna, (enligt Aaro klarar inte ens ortsbefolkningen av det).

Så här till att börja med…..

Vad är det för ett ställe?
Det har hunnit gå 21 år sedan Nordiska Kulturlandskapsförbundet höll sitt årsmöte i Skärgårdshavet i Åboland. Nu har vi tillfälle att säga Välkomna tillbaka! På årsmötet 2020 kommer vi att segla ut genom världens största brackvattensskärgård mellan Åland och Finland, med start i Åbo och slutdestination Utö i yttersta havsbandet. Under resan gör vi strandhugg på flera av de bebodda öarna, alla med olika särdrag och historia. En del av områdena kommer vi att återse, en del erbjuder nya upplevelser.   En försmak av området gavs i Nordisk Bygd nr 26, ett samarbete med tidskriften Skärgård 1/2019 (1). Den har sänts ut till alla NKF:s medlemmar. På nätet, www.Kulturlandskab.org under fliken Resurser, hittar du också Nordisk Bygd nr. 14 som handlar om just det som avhandlades år 1999.

Åboland har en speciell arkaisk geologi, där 18 km av berggrunden har slipats ner av inlandsisen så att vi kan se in i ursprungliga underjordiska magmakammare i 1,9 – 1,6 mrd år gamla vulkaner. Juveler i form av granater kan man på sina ställen hitta bland grus.  ”Världens äldsta kalksten” är uppbyggd av cyanobakterier som producerade det fria syret i atmosfären och gjorde det möjligt att också vi kan andas luft… Bl.a. på grund av dessa fenomen har Åboland föreslagits få World Heritage Site-status (preliminärt 2018). Världsrekordet i tvillingfödslar kan också tyda på att Åboland kanske är det bästa kulturlandskap som finns på jorden.

Åboland har djuprotade natur- och kulturhistoriska anknytningar till Norge, Danmark och Sverige. Europeiska rådets kulturrutt ”St Olofs Sjöled” (2) knyter på ett konkret sätt samman Åbo och Åboland med Skandinavien och dess nätverk av Olofsrutter – St Olav Ways (3).

Preliminärt program (förändringar är möjliga)

Söndagen 16.8 Ankomst till Åbo

08.00 – 08.30: Vi samlar upp våra deltagare i vår buss som startar från Best Western Hotel Seaport och kör via Åbo hamn (Sverigebåtarna) och järnvägsstationen till Domkyrkan (4). Efter ett kort besök där vandrar vi 600 m till museet Aboa Vetus & Ars Nova (5) där vi också äter lunch. *)           12.00 startar vi mot Pargas och besöker Qvidja gårds slott och bekantar oss med gårdens organiskt-biologiska jordbruk (6). Vi viker in på Skärgårdens kalkindustrimuseum (7) Nordkalk, som presenterar den naturbaserade industrin i skärgården. (Vi bekantade oss med samma bolags verksamhet på Gotland 2018).  

I skarp kontrast till föregående står sedan följande stopp, Naturstigen på Lenholmens naturskyddsområde (8). Färjan tar oss över till Nagu och efter en båtresa anländer vi till Skärgårdshavets forskningsinstitut på Själö. På ön verkade ett Leprosorium, spetälskesjukhus, mellan åren 1620 och 1785 och senare ett mentalsjukhus för kvinnor som stängdes först 1962 då Åbo Universitet tog över byggnaderna (9). Där får vi höra om universitetets forskningsprojekt och pågående aktiviteter, bl.a. det tvärvetenskapliga ”Livets ö”-projektet.

Middag, bastu och övernattning på Själö.

Måndagen 17.8 I Nagu och Korpo

Efter frukosten gör vi en rundvandring på Själö, beser träkyrkan och universitetets byggnader samt får höra lokala historier. Sedan lämnar vi Själö och efter en kort båtfärd äter vi lunch på Restaurant L´Escale i Nagu. Där får vi höra lokala berättelser i Nagus medeltida St Olavskyrka (10). Vi åker vidare till Korpo (11) där vi ser på St Mikaels medeltida stenkyrka innan vi kommer till Skärgårdscentrum Korpoström där vi inkvarterar oss på Hotell Korpoström (12) och äter middag på restaurangen. Hotellet är litet och en del av deltagarna får nöja sig med rätt primitiva sovställen. 

På kvällen har vi ett öppet infotillfälle, dit också utomstående är välkomna. Vi får höra presentationer om den nationella  ’Kulturmiljöstrategin och –programmet’,  om ’Nationellt värdefulla landskapsområden’, ’Riksomfattande inventering av vårdbiotoper’, ’Landskapsdagen’, ’Skärgårdshavets biosfärområde’ (UNESCO), ’Skärgårdshavets Nationalpark’ (Forststyrelsen), ’Skärgårdshavets Forskningsinstitut’ (Åbo Akademi) och ’Nordiska Skärgårdssamarbetet’.

Tisdagen 18.8 Till havs!

Vi stiger ombord på m/s Kökar i Korpoström, gör strandhugg på sevärda holmar och öar i yttre skärgården (mål och tidtabell beror delvis på  väderförhållandena)  innan vi efter lunch ombord  tar i land på fyrön Utö längst ute i havsbandet. Där får vi en presentation av ön och avslutar dagen med en festmåltid på Utö havshotell (13) där vi också håller vårt årsmöte. Kvällen avslutas med bastu.

Onsdagen 19.8

8.00:  Båten m/s Kökar tar oss raka (sjö)vägen från Utö till Åbo. Beräknad ankomsttid ca. 14.00.

Vi önskar er varmt välkomna att uppleva detta med alla sinnen!

Aaro Söderlund och Ulrica Cronström

*) Deltagare som ev. har kommit med morgonflyg till Helsingfors och vidare med buss eller tåg till Åbo kan ännu ansluta sig till sällskapet här.

Länkar:

 1. Åbo Akademi, Tidskriften Skärgård 1/2009 Årgång 42.
 2. stolavwaterway.com
 3. https://pilegrimsleden.no/no
 4. https://turuntuomiokirkko.fi/
 5. https://aboavetusarsnova.fi/sv
 6. https://Qvidja.fi/sv/om-oss/
 7. https://www.pargashembygdsmuseum.fi/swe/industrimuseet
 8. https://www.utinaturen.fi/lenholm
 9. https://sites.utu.fi/seili/en/title
 10. https://sv.wikipedia.org/wiki/Nagu kyrka
 11. https://www.korpo.net/kyrkan.html
 12. https://skargardscentrum.fi/hotell
 13. https://www.utohotel.fi/sv/information/

ANMÄLNING TIL ÅRSMÖTET

Årsmötet med tillhörande exkursionsprogram är öppet för alla medlemmar i Nordiska Kulturlandskapsförbundet, men antalet exkursionsdeltagare är begränsat till max 50 personer. Vid anmälning är det ”först till kvarnen” som gäller, dock så att vi försöker försäkra oss om att alla de nordiska länderna är väl representerade. Inkvartering sker i två-, tre- och i vissa fall flerpersonersrum. Meddela med vem du vill dela rum.  (I vissa fall kan enkelrum ordnas till en tilläggskostnad).

Priset blir max 650 euro. Det inkluderar 3 övernattningar, Själö, Korpo och Utö, alla måltider fr.o.m lunch söndagen den 17.8 t.o.m. frukost på Utö den 19.8,  buss, båt och guidning samt annat som ingår i programmet.

Anmäl dig på denna elektroniska blanketten. Obs! Skriv bara ett namn på varje blankett. (Om du inte har tillgång till internet, ta kontakt med resp. kontaktperson i ditt land).

Deltagarplatserna fördelas i första han bland dem som har anmält sig före lördag 29. februari. En anmälningsavgift på ca. 50 % av totalpriset ska betalas inom 2 veckor efter att man har fått bekräftat plats. Om flera än de som ryms med har anmält sig, sätts de övriga på en väntelista och ev. lediga platser kan delas ut till medlemmar som anmäler sig senare. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid förfall, oavsett orsak, ifall det inte finns andra som kan överta platsen.

Om du har behov av en nummererat faktura för betalning, ta kontakt med ditt lands kontaktperson.

VÄLKOMMEN!

Från Utö. Foto: Aaro Söderlund

Lukket for kommentarer.