2022 Åbolands skärgård

ÅRSMÖTE I FINLAND (tidigare ändrat från august 2020 og august 2021).
Vi hoppas att det går med tanke på Covid 19, och ser fram med förtjusning!
Programmet börjar Torsdag 18.08.22 kl 8 (efter Siljans och Vikinglines anländigar)
och tar slut Söndag 21.08.22 kl 14 (innan båterna avgårca kl 20).

Här finns detaljerad program og och detaljerad karta med besöksmålen:
NKF-Aarsmote-2022-Program-090822.docx 
NKF Årsmöte 2022 programkarta
.


Medan ni vänter läsa då kanske lite och lite mer om Skärgården från Lommen 1999 Se også www.skargard.fi
Särskilt mycket att läsa finns naturligtvist i Nordisk Bygd 26 om området vi skall resa i.

Läsa kanske även om Helsinkis skärgård
i danska landsskapsarkitekers fina tidning “Landskab” nr 1 2013 

Och här är ett apropå om sjunkna skepp. Kanske är Aaro med på mötet och  berätter mer om vrak när vi färdas över dom! 

Byahamnen i Nagu Berghamn. Foto: Aaro Söderlund

ANMÄLNING TIL ÅRSMÖTET

Årsmötet med tillhörande exkursionsprogram är öppet för alla medlemmar i Nordiska Kulturlandskapsförbundet, men antalet exkursionsdeltagare är begränsat till max. 60 personer. Vid anmälning är det ”först till kvarnen” som gäller, dock så att vi försöker försäkra oss om att alla de nordiska länderna är väl representerade. Inkvartering sker i två-, tre- och i vissa fall flerpersonersrum. Meddela med vem du vill dela rum.  (I vissa fall kan enkelrum ordnas till en tilläggskostnad).

Priset blir max 650 euro. Det inkluderar 3 övernattningar, Själö, Korpo och Utö, alla måltider fr.o.m lunch söndagen den 17.8 t.o.m. frukost på Utö den 19.8,  buss, båt och guidning samt annat som ingår i programmet.

Anmäl dig på denna elektroniska blanketten. Obs! Skriv bara ett namn på varje blankett. (Om du inte har tillgång till internet, ta kontakt med resp. kontaktperson i ditt land).

Deltagarplatserna fördelas i första han bland dem som har anmält sig innan 15. februar. En anmälningsavgift på 300 euro ska betalas inom 2 veckor efter att man har fått bekräftat plats till det nationella bankkontot. Om flera än de som ryms med har anmält sig, sätts de övriga på en väntelista, och ev. lediga platser kan delas ut till medlemmar som anmäler sig senare. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid förfall, oavsett orsak, ifall det inte finns andra som kan överta platsen.

Om du har behov av en nummererat faktura för betalning, ta kontakt med ditt lands kontaktperson.

VÄLKOMMEN!

Från Utö. Foto: Aaro Söderlund
Preliminära resruta 2020 (Karten kan hämtas)

Lukket for kommentarer.