Årstal ? Åbolands skärgård

ÅRSMÖTE I FINLAND ändrat från august 2020 og august 2021.
Vi vet inte när det blir aktuellt med tanke på Covid 19, men ser fram med förtjusning. Och hoppas på 2022.

I mellantid håller vi ett digitalt årsmöte 19 september 2021 kl 19 (Finland: 20).

Medan ni vänter läsa då kanske lite och lite mer om Skärgården från Lommen 1999 Se også www.skargard.fi


Läsa kanske även om Helsinkis skärgård
i danska landsskapsarkitekers fina tidning “Landskab” nr 1 2013 

Och här är ett apropå om sjunkna skepp. Vi kan nog förvänta att Aaro berätter mer om vrak när vi färdas över dom! 

Byahamnen i Nagu Berghamn. Foto: Aaro Söderlund

ANMÄLNING TIL ÅRSMÖTET

Årsmötet med tillhörande exkursionsprogram är öppet för alla medlemmar i Nordiska Kulturlandskapsförbundet, men antalet exkursionsdeltagare är begränsat till max 50 personer. Vid anmälning är det ”först till kvarnen” som gäller, dock så att vi försöker försäkra oss om att alla de nordiska länderna är väl representerade. Inkvartering sker i två-, tre- och i vissa fall flerpersonersrum. Meddela med vem du vill dela rum.  (I vissa fall kan enkelrum ordnas till en tilläggskostnad).

Priset blir max 650 euro. Det inkluderar 3 övernattningar, Själö, Korpo och Utö, alla måltider fr.o.m lunch söndagen den 17.8 t.o.m. frukost på Utö den 19.8,  buss, båt och guidning samt annat som ingår i programmet.

Anmäl dig på denna elektroniska blanketten. Obs! Skriv bara ett namn på varje blankett. (Om du inte har tillgång till internet, ta kontakt med resp. kontaktperson i ditt land).

Deltagarplatserna fördelas i första han bland dem som har anmält sig före lördag 29. februari. En anmälningsavgift på ca. 50 % av totalpriset ska betalas inom 2 veckor efter att man har fått bekräftat plats. Om flera än de som ryms med har anmält sig, sätts de övriga på en väntelista och ev. lediga platser kan delas ut till medlemmar som anmäler sig senare. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid förfall, oavsett orsak, ifall det inte finns andra som kan överta platsen.

Om du har behov av en nummererat faktura för betalning, ta kontakt med ditt lands kontaktperson.

VÄLKOMMEN!

Från Utö. Foto: Aaro Söderlund

Lukket for kommentarer.