2019 Røros og Os

Årsmøtet i Nordisk kulturlandskapsforbund 2019:
Røros og Os – bergstad og fjellbygder
27-29/6.

Program med foredrag og ekskursjoner
Dagsorden for årsmøtet
Årsberetning for 2018
Regnskap og revisjonsberetning 2018

Årsmøteekskursjonen ble støttet økonomisk av Letterstedtska föreningen og Landbruksdirektoratet (klima- og miljøprogrammet).

Det ble utdelt fire diplomer til personer som forbundet mener har gjort en ekstra stor innsats for kulturlandskapet:

Randi Brænd – for hennes engasjement for Vangrøftdalen og den innsats hun har lagt ned som lokal pådriver for å ta vare på og formidle seterkulturen og seterlandskapet, gjennom blant annet planlegging av skjøtselstiltak og besøksvirksomhet på det fredede setertunet på Utistuvollen.

Oddveig og Inge Eggen – for deres engasjement for å ta vare på og formidle seterkulturen og seterlandskapet, blant annet gjennom å starte opp igjen seterdrift på Spellmovollen, gjennomføre skjøtselstiltak i utmarka og formidle setertradisjoner til besøkende på setra.

Asbjørn Moen og Dag-Inge Øien – som en anerkjennelse av deres mangeårige arbeid med forskning på slåttemyrlandskapet i Sølendet og som en viktig aktør for kartlegging, forvaltning og skjøtsel av slåttemyrer i Norge, samtidig som han har bidratt til aktiv formidling overfor allmenheten av det unike kulturlandskapet i Sølendet.

Lunsj på Utistuvollen i Vangrøftdalen. Foto: Stig Horsberg

Baggrundsstoff:
http://www.bergstaden.org/no/hjem/circumferensen

Røros og circumferencen i Nordisk Bygd 9 Bergslagsbygd.pdf

Hushållning vid Falu koppargruva 1716–1724

En ny avhandling i ekonomisk historia undersöker hur driften vid Falu koppargruva påverkades av idén om hushållning i början av 1700-talet och hur Faluns befolkning kunde ifrågasätta auktoriteter.

Veiledningen til natursti gjenom Sjølendets naturreservat (slåttemyr) som vi hadde stor glede av å besøke, slutter med å sitere den store norske dikter Olav H Hauge for dette fine tveeggete diktet:
Ljåen
Eg er so gamal
at eg held meg til ljå.
Stilt syng han i graset,
og tankane kan gå.
Det gjer ikke vondt heller
segjer graset,
å falla for ljå.

Lukket for kommentarer.