Om Nordisk Kulturlandskabsforbund

NKF vill öka intresset för de nordiska ländernas kulturlandskap och främja ett aktivt bruk präglat av hänsyn till landskapets kultur- och naturhistoriska värden.

Kontakt med forbundets medlemmer og styrelse:
Skriv til andre – og læs hvad andre skriver. i “Forum“.
Eller send mail til info@kulturlandskab.org

Sådan her bliver man medlem

Find rundt på netstedet:
For fagstof: se “Temaer“. Kommenter gerne.
For aktivitetstilbud, se “Aktivitetstilbud“. Foreslå gerne flere.
Abonner meget gerne på nyhedsindlæg, som kommer af og til.
For vore egne udgivelser og andres, se “Resurser“.
For især andres aktiviteter og nyheder, se NKFs facebookgruppe. (Bidrag også gerne selv.
Kontakt bestyrelsen om hvad som helst
(fordeles af Bjørn Petersen, der passer mailboxen).
Se under “formaliteter” for referater, stadgar o.l.

Hjemmesiden kulturlandskab.org udvikles hele tiden.
– Har du ønsker eller tilbud, kontakt os da gerne, tak. info@kulturlandskab.org.

Nordiska Kulturlandskapsförbundet är en ideel intresseorganisation som vill främja kontakt, information, kunskap och samverkan genom att erbjuda ett nätverk för nordiska institutioner, organisationer och personer verksamma inom kulturlandskapets alla aspekter.

Vad vill förbundet?

NKF vill öka intresset för de nordiska ländernas kulturlandskap och främja ett aktivt bruk präglat av hänsyn till landskapets kultur- och naturhistoriska värden.

Detta skall ske genom en hållbar helhetssyn på landskapet omfattande såväl förvaltning och skydd som drift och lokalsamhällets utveckling präglad av allsidig kunskap. Landskapets värden skall förmedlas och det skall vara tillgängligt för allmänheten.

De medel förbundet använder är i första hand

  • Att arrangera årsmöten med aktuella seminarier och exkursioner.
  • Att ge ut förbundets organ Lommen och Nordisk Bygd.
  • Att driva en aktiv och aktuell hemsida på internet.
  • Att ta initiativ till, stödja och sprida information om andra prosjekt, konferenser, seminarier, exkursioner och andra aktiviteter i enlighet med förbundets målsättning.
  • Att uppmuntra medlemmarna till lokala, regional och förbundsövergripande initiativ.
  • Att eftersträva en medlemskår med hög och mångsidig kompetens och bred verksamhetsanknytning och bidra till kontakt, utväxling av kunskap och erfarenhet och utveckling av nätverk.

(Fra kulturlandskabsforbundets retningslinjer 2017-2022)

Vil du vide mere end den smule, hér er, så spørg evt. via mail til info@kulturlandskab.org – og se evt. også vores facebog. Vi håber, her snart er meget mere at se. Meld dig i øvrigt gerne ind! Landskaberne behøver flere aktive støtter.

Styret består i 2022-2023 af

Flemming Nielsen, Danmark (formand/ordförande/leder)

Stig Horsberg, Norge (nestformand og kasserer, norsk kontaktperson)

Nanna Bergan, Norge

Pär Connelid, Sverige (svensk kontaktperson)

Anna Bodil Hald, Danmark (dansk kontaktperson)

Margareta Hägg, Finland (finsk kontaktperson)

Bjørn Petersen, Danmark (webansvarlig)

Ann-Charlott Hajdu-Rafis, Sverige (sekretær)

Kirsti Reskalenko, Finland

Forbundet har intet fast sekretariat. Kontakt ev. ditt lands kontaktperson pr. mail (se adresser under “Bliv medlem”), eller send spørsmål til info@kulturlandskab.org.

Lukket for kommentarer.