Nordisk Bygd

Forbundets årsskrift. Med anknytning til årsmötesplatserna.
Ikke alle år er de udkommet, men det finns fler än visat här.
Der er på et tidspunkt opstået uorden i numrene.
Her ligger nogle som nedladbare .pdf’er; andre er bare nævnt.
Forbundet har en ambition om at
(få nogen til at) skanne de øvrige.
Ønsker du at læse et af dem, der ikke er skannet, så mail til info@kulturlandskab.org

NB 4 Historisk kulturlandskap i morgendagens samfunn. Alle 4 lande, især om skov, også lidt andet.
Artiklen “Den skånska stubbskottängen” Av Claes Bergendorf och Urban Emanuelsson fra Nordisk Bygd nr 4 ligger, let om-layoutet her i tekstsamlingen om stævningsskov.

Og HER ligger “Hegning i Vestsjællands amt” i faksimile.

NB 5 Folk och landskap i Bohuslän
NB 6-7 Det bynære kulturlandskapet 1993 – Mest Norge
NB 9 Bergslagsbygd 1996 Søkbar – med ikke så mange feil
NB 10 Trädgårdar i Norden 1995 (1998)
NB 11 Forvaltning av kulturminner – Årskonferansen 1996 i Rogaland
NB 12 Det sønderjyske kulturlandskab 1997
NB 13 Norra Hälsingland Etnobiologi och lokalbefolkningars kunskapsskatt
(Studia etnobiologica nr 14) 2002
NB 14 2002  Skärgårdshavet – folk och landskap (Mellan Åbo och Jurmo) (Søkbar, med feil)

NB 17 2002 (tryckt 2004) Öland och Världsarvet (Finns inte digitalt (än), men hämta och läsa istället Biologiskt kulturarv på Ölands mittland – Rapport av Tomas Ljung som visar på det biologiska kulturarvet i det så kallade Mittlandet på Öland.

NB 19 2008 Norsk landskap, ekte mat, ekte opplevelser! (Hallingdal)

NB 26 2019 Vandring genom NORDISKT KULTURLANDSKAP Åbolands skärgård.
Pärm (omslag inkl innehållsförteckning) — Innehåll (80 sidor)
(utgiven som båda NB 26 och Skärgård nr 1/2019)

Lukket for kommentarer.