Særligt værdifulde landskaber

Handlekraft i de utvalgte kulturlandskapene i Norge – nyhetsbrev december 2021

Fäbodar

Biologiskt kulturarv på Ölands mittland
Författare: Tomas Ljung. Den här rapporten visar på det biologiska kulturarvet i det så kallade Mittlandet på Öland. Området, som breder ut sig från Stora alvaret i söder till Köpingsvik i norr och begränsas av östra och västra landsvägarna, är ett unikt mosaiklandskap som är mycket rikt på både kulturhistoriska miljöer och biologisk mångfald. Biologiskt kulturarv är natur som berättar om kultur. Detta kulturarv utgörs av ekosystem, naturtyper och arter som utvecklats eller gynnats genom människans nyttjande av landskapet och vars långsiktiga fortlevnad förutsätter eller påverkas positivt av brukande och skötsel.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *