Skov

Vejledning om skovdrift og fortidsminder

Dansk rapport om Skovgræsning med biodiversitetsformål

Handledning naturvård skog och andra trädbärande marker

Skogsbeten och bondeskogar
Här finns CBM:s fylliga och utförliga skrift i ämnet skogsbeten och bondeskogar. Hämta den som pdf här.
Därtill finns sedan förra året den mer kortfattade vägledningen om hur de här markerna lämpligen sköts.

 

Er Danmark et skovland? (hent fil) –  Analyse af Danmarks naturs forhistorie og  nutidige behov. Af naturvejleder Morten Lindhard.

Planering av skogsbete (hämta fil) Skötselplanering i skogsbetesmarker: vägledning Tommy Lennartsson och Anna Westin – SLU Centrum för biologisk mångfald.

Lenker

Skovbrugsviden.dk  Tidsskrifter og bøger om skovbrug

Skovhistorisk Selskab med mange nordiske links

Om: Norra Jämtland och industrialiseringsprocessen 1850–1906Vad hände i byarna då ”timmerfronten” nådde norra Jämtland vid 1800-talets mitt?

https://www.pefc.no/revisjon-av-det-norske-pefc-systemet-2020-2022
Høringsfrist: 10. juni 2022  PEFC Skogstandard_høringsbrev_11 april 2022  Norsk PEFC Skogstandard_forslag til revidert standard_på høring 11 april 2022

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *