Forbundet arrangerer fagsamling om skjøtsel av seterlandskapet, Røros/Os 26.-27. juni 2019

Nordisk kulturlandskapsforbund arrangerer for tredje år på rad en todagers fagsamling om verdifull kulturmark, denne gangen med hovedvekt på skjøtsel av kulturmark i seterlandskapet. Fagsamlingen er støttet økonomisk av Landbruksdirektoratet (klima- og miljøprogrammet) og arrangeres i samarbeid med Os kommune og med faglige bidrag fra blant annet NIBIO, Norsk landbruksrådgiving Innlandet, Fjellfølge DA og nasjonalparkforvaltningen for Forollhogna. Ekskursjonsområdet Vangrøftdalen-Kjurrudalen i Os er et utvalgt kulturlandskap i jordbruket med stort biologisk mangfold og aktiv seterdrift. Fagsamlingen foregår rett før årsmøtet i forbundet, men er et separat og åpent arrangement.

Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du her.

Seter i Vangrøftdalen-Kjurrudalen. Foto: Stig Horsberg
Bogmærk Permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *