Konferanse i Bergen om kulturlandskap 26. oktober ’19

Arrangør: Vestland Botaniske Forening
Sted: Clarion Hotel Admiral, Bergen
Dato: 26. oktober 2019

En konferanse om det historiske landbruket med tilhørende naturmangfold. Status og tilstand i kulturlandskapet og kulturlandskapets rolle videre i samfunnet. Fra bærer av naturmangfold og historie til potensielt bærekraftig matproduksjon som styrker naturmangfoldet og den allmenne kunnskapen om natur, mat og historie. Kan kulturlandskapet gjøre samfunnet mer bærekraftige i hverdagen og vil småskalalandbruket få sin renessanse eller forsvinne?

Temaer

Status og tilstand til kulturlandskapet i Norge

 • Hva er kulturlandskap?
 • Hvilke trusler og utfordringer står kulturlandskapet ovenfor?
 • Hvorfor er kulturlandskapet så viktig?
 • Hvordan er trendene for kulturlandskapet i Norge og hva er status i dag?

Endringene i kulturlandskapet

 • Bildeserie og tanker

Naturmangfoldet i kulturlandskapet

 • Naturtyper
 • Karplanter
 • Sopp
 • Dyr og insekter
 • Tilskudd og tiltak for å bevare naturmangfoldet

Bybønder

 • Kan urbant landbruk styrke kunnskapen om hvor maten kommer fra og bidra til mer bærekraftige valg for forbrukere?

Kulturlandskap og folkehelse

 • Bruk av kulturlandskap i utdanning, helse- og eldreomsorg
 • Grønn omsorg

Kulturlandskap og reiseliv

 • Aktivt reiseliv (opplevelsene i kulturlandskapet)
 • Passivt reiseliv (estetikken i kulturlandskapet)

Kulturlandskap og bærekraft

 • Introduksjon til Nordhordland biosfæreområde

Kafèdialog/workshop – Kan vi dyrke mer og samtidig styrke naturmangfoldet?

 • Flerdyrking og småskaladyrking i nærområder
 • Utmarksbruk og seterdrift
 • Folkehelse og friluftsliv rolle i kulturlandskapet
 • Samarbeid på tvers av eiendommer og fagmiljøer
 • Landskaps- og naturpleie som næring
 • Problemstillinger og løsninger i kulturlandskapet (1-3)

Påmeldingsskjema (også linket til i FB-arrangement): https://zubarus.com/signup.php?eventId=2205
Arrangement på Facebook: https://www.facebook.com/events/374766423190213/

Bogmærk Permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *