Nyt tema om den dyrkede jord

Ældgammelt i felten, men nyt i kulturlandskab.org
Natur, landskab og kulturhistorie i dyrket kulturlandskab med enårige afgrøder.
I Sverige har “åkerogräs” længe været set som en vild naturlig del af naturen, der fortjener ’floravård’.
I Danmark er der stadig en stærk trang til at bekæmpe disse arter – omend den nye internationale bekymring for bier og andre insekter dog har genskabt en vis interesse for blomster i vejkanter og parker.
Temaet er startet med 2 svenske tekster og et link til Lommens temanummer nr 47.
I er meget velkomne til at levere mere stof, fx på mail til Bjørn Petersen.
(De andre temaer er “Antropocæn”, “Landskabsforvaltning”, “Naturpolitik”, “Sapmi” og “Skov” – mere stof bliver sat ind, næsten lige så hurtigt som I kan levere det (evt i form af spor at forfølge.)

Fra det alternative årsmøde i Steinsletta


Bogmærk Permalink.

Et svar til Nyt tema om den dyrkede jord

 1. Mats Folkesson siger:

  Ang köttkonsumtionen

  Jag blir så störd på alla dessa som hävdar att vi ska sluta äta kött. För klimatets skull. Dessa aningslösa människor har ingen susning om sambandet mellan betande husdjur (nöt o får mm) och ett öppet landskap med en betydande biologisk mångfald. Skulle det (mångtusenåriga) betet upphöra skulle landskapet omvandlas till en hel del mängd skog och en del mängd sädesåkrar och däremellan inget! Betas inte landskapet växer det igen! Och blir till slut skog. Betesdjuren, nöt och får mfl, är en garant för att det flertusenåriga öppna kulturlandskapet upprätthålles – och därmed den biologiska mångfalden, inkl blommor och örter för pollinerande insekter, fåglar mm.
  De mängder kväve dessa husdjur släpper ur sig måste vara marginellt med all den skit som fartyg, flyg och bilar släpper ur sig. Nej, värna det öppna kulturlandskapet med dess betydande biologiska mångfald i form av betesmarker och (delvis) ängsmarker. Ingen annanstans finner vi den artrikedom och det varierade, sköna landskap som vi älskar och som vuxit fram genom årtusenden. Betesmarkerna är omistliga. Betesdjuren är omistliga! Värna det mångfaldiga landskapet, värna betesdjuren: ät kött! Gärna både nöt och lamm! Eller upplev en framtid med en blandning av mycken (gran-) skog och stora, ödsliga, sädesåkrar – och däremellan intet. Artfattigt, enfaldigt. Trist och tråkigt. Välj nu själv!
  Mats Folkesson, fd länsantikvarie i Hallands län, medlem av Nordiska Kulturlandskapsförbundet som värnar kulturlandskapet på nordisk bas sedan 1987
  Mobil 0706 833340

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *