Antropocæn

Jordklodens gradvist skiftende balance fra præhumant til humant miljø.
Temaet har særligt fokus på bydannelse, industrikultur, planering o a emner, hvor naturaspekter er forskudt langt bagud i fh t kulturaspekter.
Men temaet handler også om hele dét perspektiv at det nu her i starten af 2020-erne bliver tydeligt for flere og flere at vi både har store utilsigtede effekter på især biosfæren og klimaet, og også at vi bevidst arbejder på at omforme miljøerne og tilsidst hele kloden “i vort billede”, kan man sige.
Nødtvungent for at få resursegrundlaget til at kunne bære foreløbig ca 11 mia mennesker, og også rent lystbetonet fordi det helt elementært er sjovt og interessant at indrette og udvikle sine omgivelser.

Arkæologi i kapløb med nedbrydning
  Det er ikke nyt at det gamle forsvinder, men ifølge en aktuel undersøgelse og rapport (direkte link til artiklen står inde i nyhedsomtalen) går det foruroligende hurtigt pga antropocæne miljøforandringer: dræning, opdyrkning, klimaændringer osv end nogensinde før.

Globalt wildlife
(Radioudsendelse om zoologiske haver som del af biosfæren.
Videnskabsjournalist Lone Frank samtaler med adfærdsbiolog mm Bent Holst fra Københavns zoo.
  Indlejret i Bjørn Petersens lommefilofiske småironiseren) 

Landskabsplanlægning

UDFORDRINGER AF DANMARKSKORTET 6 SMå ESSAyS
Akademiraadets Landskabsudvalg Januar 2015


En ny bog, Den grønne kulturarv af professor Ellen Braae som forsker ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet belyser konceptet “Grøn Naturarv” og undersøger hvordan danske kommunale forvaltninger vurderer og håndterer grønne kulturarv-værdier i deres varetægt.
Jeg har ikke læst bogen endnu, men skimmet lidt – og som medlem af kulturlandskabsforbundet slår det mig at “man” i danske landskabsarkitektfaglige kredse tilsyneladende nu er ved at opdage den forståelse af kulturlandskab, som vi siden tidligt i 1980-erne har arbejdet med.
(Det kan vi glæde os over, men nok ikke tage (hele) æren for. )
Bogen er ikke bare selv et eksempel på at natur og kultur forstås som en sammenhæng i landskabet (og ikke et modsætningspar); den gør også rede for en gradvis erkendelse især i planlægnings- og forvaltningsfaglig tænkning i Danmark gennem 100 år.

Og der er meget mere. Bogen handler også om planproces-metoder og -filosofier, og har både empiri og masser af teorioverbygning.
Lystlæsning på et højt plan, forventer jeg.

Visualisering af “typer” brugt i bogens empiriske materiale:
spørgeskemaundersøgelse til danske kommmuner og museer.

Mere landskabsplanlægning
Bogen ‘Landscape Planning with Ecosystem Services – Theories and Methods for Application in Europe‘  handler vist om metoder til at forberede landskabet til at rumme os på ikke alt for risikobetonet måde i fremtiden. Man kan købe de enkelte kapitler enkeltvist! 

Byplanlægning  og  Urban forgrønning 
https://urbanfarming.ku.dk/

Växternas Stockholm (inkl historia)

2050 – Der bli’r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid. Kilde: realdania.dk/

Hent bogen “Gentænk Byen
Pandemi, havstigninger, befolkningstilvækst. Der er grunde nok til at se på vores byer med nye øjne, og det gør en række forskere i bogen ’Gentænk Byen’ fra Center for Strategisk Byforskning. Københavns Universitet bidrager til over halvdelen af de 25 kapitler, der sætter fokus på byens grænseløshed, det gode liv, bevægelse og klimaudfordringer.

Industrikultur
Om ingeniørers bidrag til landskabets omskabelse.
Ingenjörerna i svensk historia

Miljöfrågornas genombrott under efterkrigstiden
En ny bog om fremvæksten af den omverdensforstålse, vort forbund er en del af, og som iflg bogen er ret ny i verdenshistorien. Jeg gad godt læse den.

Lukket for kommentarer.