Antropocæn

Jordklodens gradvist skiftende balance fra præhumant til humant miljø.
Temaet handler om hele dét perspektiv at det nu her i starten af 2020-erne bliver tydeligt for flere og flere at vi både har store utilsigtede effekter på især biosfæren og klimaet, og også at vi bevidst arbejder på at omforme miljøerne og tilsidst hele kloden “i vort billede”, kan man sige.
Nødtvungent for at få resursegrundlaget til at kunne bære foreløbig ca 11 mia mennesker, og også rent lystbetonet fordi det helt elementært er sjovt og interessant at indrette og udvikle sine omgivelser.

Temaet har særligt fokus på bydannelse, industrikultur, planering o a emner, hvor naturaspekter er forskudt langt bagud i fh t kulturaspekter.

Læs om begrebet Antropocæn og hør om det i 15 minutter

Deltema: Fremtidsperspektiver

Hent bogen “Gentænk Byen
Pandemi, havstigninger, befolkningstilvækst. Der er grunde nok til at se på vores byer med nye øjne, og det gør en række forskere i bogen ’Gentænk Byen’ fra Center for Strategisk Byforskning. Københavns Universitet bidrager til over halvdelen af de 25 kapitler, der sætter fokus på byens grænseløshed, det gode liv, bevægelse og klimaudfordringer.

Miljöfrågornas genombrott under efterkrigstiden
En ny bog om fremvæksten af den omverdensforstålse, vort forbund er en del af, og som iflg bogen er ret ny i verdenshistorien. Jeg gad godt læse den.

“1000 landskaber” Ikke direkte Nordiske Kulturlandskaber – men et eksempel på en af bestræbelserne på at designe landskaber, der kan bære ??? milliarder mennesker ind i en lang ukendt (lykkelig?) fremtid: https://landscapes.global/

Lukket for kommentarer.