Fremtidsperspektiver

Hvad skal vi mennesker gøre ved vores jordklode – eller ihvertfald de dele af den, vi har lidt styr på?
Hvordan ser landskabernes fremtider ud i Norden?

Jordklodens dyreliv – hvor gør vi af det?

Landskabsplanlægning

2050 – Der bli’r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid. Kilde: realdania.dk/

UDFORDRINGER AF DANMARKSKORTET 6 SMå ESSAYS    Akademiraadets Landskabsudvalg Januar 2015

Landskabsplanlægning i et antropocænt perspektiv
Bogen ‘Landscape Planning with Ecosystem Services – Theories and Methods for Application in Europe‘  handler vist om metoder til at forberede landskabet til at rumme os på ikke alt for risikobetonet måde i fremtiden. Man kan købe de enkelte kapitler enkeltvist! 

Lukket for kommentarer.