Ekskursjon i Eiker-bygdene og det utvalgte kulturlandskapet Færder 30. juni-1. juli 2023

I månedskiftet juni-juli inviteres til en todagers ekskursjon der vi får oppleve den «legendariske» slåttemarka på Ryghsetra i Nedre Eiker (med aktiv skjøtsel og slåttekurs i 30 år), får se på målrettet skjøtsel av kantsoner i jordbruksområder i Øvre Eiker og kanskje også får besøkt Fiskumvannet naturreservat der gamle beiteenger ut mot vannet er gjenåpnet og beites av høylandsfe. Den andre dagen er viet til et besøk på Søndre Årøy i Færder utvalgte kulturlandskap utenfor Tønsberg. Her driver forpakterne med forskjellige dyreslag som holder denne og flere andre øyer i området i hevd med beiting. Øya har også rik natur med bl.a. verdifulle strandenger og verdifulle bygnings-/kulturmiljøer.

Tentativt program

Start i Hokksund-området ca. kl. 10 den 30. juni og besøk på aktuelle steder i området, med siste del av dagen på Ryghsetra og middag og overnatting på Solsetra misjonssenter som ligger umiddelbart inntil.

Neste dag transport til Nøtterøy, litt sør for Tønsberg (en god times kjøring) og kort båtskyss til Søndre Årøy der vi tilbringer dagen fram til avslutning og båtskyss tilbake til Nøtterøy ca. kl. 15.

Ekskursjonen er basert på transport i deltakernes egne biler, og det forutsettes at biler som har plass tar med passasjerer uten bil. Det blir et enkelt matstell, der vi organiserer middagsservering og frokost på Solsetra og enkel lunsj på Søndre Årøy.

Dette blir også en lavbudsjett-tur. Deltakerne betaler overnatting (250 kroner/person hvis dobbeltrom, en viss andel enkeltrom er mulig å få til), felles mat og båtskyss pluss noe bidrag til gaver, administrasjon etc. Endelig pris fastsettes når vi har oversikt over antall påmeldte og andre praktiske forhold om tre-fire uker. Passasjerer med andres biler må også regne med å bidra til kjøreutgiftene.

For å kunne planlegge turen videre og få gjennomført den, er vi avhengig av et rimelig antall påmeldte innen 16. april. Meld deg på (ikke bindende) til Stig Horsberg – shorsbe@online.no. Ei foreløpig ramme for antall deltakere er ca. 20 deltakere.

Når du svarer, vil vi gjerne vite:

 • Om du disponerer bil og regner med bruke den på turen, og om du kan ta med passasjerer
 • Om du har spesielt ønske om enkeltrom (begrenset antall), eventuelt om du ikke trenger overnatting
 • Allergier/kostholdsforbehold
 • Eventuelt om du bare vil delta på en av dagene

Bekreftelse på at turen gjennomføres og beskjed om innbetaling av depositum/deltakeravgift kommer etter fristen 16. april.

Nøgleord: .Bogmærk Permalink.

5 svar til Ekskursjon i Eiker-bygdene og det utvalgte kulturlandskapet Færder 30. juni-1. juli 2023

 1. Randi Sælebakke siger:

  Jeg ønsker å delta begge dager og har plass til 3 passasjerer i min bil.

 2. Otto Brun Pedersen siger:

  Min kone og jeg vil gjerne delta begge dager. Vi har to hunder i bilen, så det er ikke plass til flere.

 3. Maud Grøtta siger:

  Jeg kan ta med bil om nødvendig, men helst tar jeg fly til/fra Gardermoen. Jeg trenger derfor å sitte på med noen. Dobbeltrom ok. Ingen allergi. Vil delta begge dager.

 4. Sivert svane siger:

  Skagerak trepleie
  Sivert w svane blir med begge dager.

 5. Päivi Hilska siger:

  Kommer med bil, som har dårlig ventilasjon. Derfor ønsker jeg helst å sitte på med noen andre.

  Ønsker å delta begge dagene. Ingen allergi. Enkeltrom eller dobbeltrom, samme det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *