Kulturminner

Jorddiger og stenmure

En solig heldag på Tjolöholm slott i Halland

Museer med kulturlandskabs-interesse

* ‘Topotek‘ Lokalitets-organiseret brugerdrevet samling historisk relevante resurser.
* Riksantikvarieämbetets sökfunktion “kringla” för historiska fotos, museumseffekter o.m.a.
* Samling av gamla kartor Lantmäteriet
* Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbilder
Arkivsök” – bl a Digital samling af registrering af svenske kalkmalerier

Side: Immateriel kulturarv

Bogen Den grønne kulturarv af professor Ellen Braae som forsker ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet belyser konceptet “Grøn Naturarv” og undersøger hvordan danske kommunale forvaltninger vurderer og håndterer grønne kulturarv-værdier i deres varetægt.
Jeg har ikke læst bogen endnu, men skimmet lidt – og som medlem af kulturlandskabsforbundet slår det mig at “man” i danske landskabsarkitektfaglige kredse tilsyneladende nu er ved at opdage den forståelse af kulturlandskab, som vi siden tidligt i 1980-erne har arbejdet med.
(Det kan vi glæde os over, men nok ikke tage (hele) æren for. )
Bogen er ikke bare selv et eksempel på at natur og kultur forstås som en sammenhæng i landskabet (og ikke et modsætningspar); den gør også rede for en gradvis erkendelse især i planlægnings- og forvaltningsfaglig tænkning i Danmark gennem 100 år.

Og der er meget mere. Bogen handler også om planproces-metoder og -filosofier, og har både empiri og masser af teorioverbygning.
Lystlæsning på et højt plan, forventer jeg.

Visualisering af “typer” brugt i bogens empiriske materiale:
spørgeskemaundersøgelse til danske kommmuner og museer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *