Milepæle og veje i oplysningstidens Danmark

Oplysningstidens veje i Danmark
I anledning af et foto i artikel i Lommen 56 om en stenmur på Lille Valby Milepæl Lille ValbyEnge i Roskilde, har forbundsmedlem Erling Buhl formidlet interessant historie om milepæle og lige veje fra 1700-tallet.

Stenen med monogram, der står ved indkørslen til en gård i den lille landsby Lille Valby er toppen af en marmormilepæl
Erling registrerede den for mange år siden som fredet fortidsminde, men det er klart at den står et “forkert” sted.

Kong Frederik d. 5. tog sig af at få sat gang i det ordnede skovbrug. Dertil indkaldte han forstmanden von Langen fra Tyskland i 1763. Men han fik også sat gang i vejbyggeriet, og dertil indkaldte han den franske vejingeniør Jean Marmillods i 1764.
Hans første vejbyggeri gik fra Rudersdal over Hirschholm (Hørsholm) til Fredensborg.
Den næste strækning blev fra København til Roskilde.
Disse nye veje fulgte et princip om at gå lige ud så langt som muligt. Det var hovedvejsnettet inden omfartsvejene og motorvejene overtog færdselen gennem landet.
Disse veje blev fra starten forsynet med nye fine milepæle af norsk marmor.  
 
Fr. 5. dør 1766, altså kort efter at vejbyggeriet går igang, men (længe) inden det er færdigt. Til sin fars minde lader Chr. 7. derfor milepælene på strækningen til Fredensborg, og senere strækningen til Roskilde forsyne med Fr. 5. monogram. Derefter bliver det med Chr. 7. monogram.
Marmormilepælene nåede ud over Sjælland, men ikke til Fyn.

Læs GAMLE DANSKE MILEPÆLE af EJVIND DRAIBY. Den kan hentes på nettet via linket ovenfor.
 
Milepælene var flotte, men de var ikke særlig holdbare i det danske klima. De forvitrede, som det tydelig ses på stenen i Lille Valby, og på et tidspunkt blev man enige om at de skulle fornys. En komite blev nedsat og den arbejde i ca. 40 år (!) inden man kom frem til den nye type milesten, en keglestub af granit. Ca. 1843 begyndte man at skifte marmormilepælene ud. 
Det er altså på det tidspunkt at stenene er kommet bort fra vejen og i hænderne på private folk – genopstillet til pynt, eller brugt til portstolper. Resten at de udskiftede sten er vel endt som skærver (?). 
Der står dog stadig enkelte marmormilepæle tilbage: 5½ mil ved Nyrup Hegn (Nordsjælland). 1 mil på vej til Dragør og 1½ mil i Dragør (nær Copenhagen Airport på øen Amager). 2 mil for foden af Geels Bakke (Nordsjælland) er en helt nyhugget kopi. 10 mil i Sorø og 11 og 12 mil tættere mod Korsør (Vestsjælland). Og så 3 forholdsvis nyopsatte i hhv. Lejre, Roskilde og Hedehusene (Midtsjælland / Vestkøbenhavn). 
(Obs. venligst at en dansk mil kun var 7.538 m)
 
Den istandsatte milesten på dette foto blev sat op ved Holbækvej i Roskilde, Milepæl fra 1700-tallet af norsk marmor samtidig med 2 andre – en ved Lindenborgvej i Lejre og en på Roskildevej i Hedehusene.
De 3 sten stod som portstolper ved Ledreborg Tømmerhandel i Roskilde. Da man der ville udvide porten blev de taget ned og opbevaret på museet indtil Vejhistorisk Selskabs milestensgruppe (som Erling er medlem af) fik skaffet fondsmidler til at istandsætte dem, og hugget nye sokler mv. og med tilladelse fik dem genopsat på deres rette pladser i samarbejde med 3 kommuner. 
Milepæle placering

Lukket for kommentarer.