Kursus i naturforståelse, -oplevelse og -forvaltning i det nordlige Vendsyssel med Skagen Odde i juni 2021

Naturen i det nordligste Jylland er righoldig men truet på mange måder.

Sortåret Hvidvinge

Ved Skagen Odde er der derfor i de senere ti-år blevet gennemført vidtrækkende natur-restaureringsarbejder, herunder i begyndelsen af 2010’erne en række EU LIFE-projekter med det formål at genskabe meget af den nordjyske natur, som i generationer har lidt under dræning og spredningen af fremmede træarter af invasiv karakter.
– Store dele af Skagen Odde har lidt under omfattende dræning, hvor grøfter på kryds og tværs blev gravet for at fremme dyrkningsinteresser.
På tilsvarende måde har staten via sit ’klitvæsen’ bekæmpet den sandflugt, som i tidligere århundreder truede landsbyer og bondens eksistensgrundlag. Sandflugtsbekæmpelsen skete med tørke-resistente, ikke-danske arter af nåletræ fra Mellemeuropa og Nordamerika.

De to seneste LIFE-projekter, ’LIFE Råbjerg Mose’ og ’LIFE Hulsig Hede’, havde til formål at genskabe de enestående naturlandskaber, der selv på vedensbasis ikke findes tilsvarende noget steds. De to projekter har tilbageført store arealer til tidligere tiders tilstand ved omfattende rydning af fremmede arter af nåletræ samt ved tilkastning af kilometerlange grøftningssystemer for at genskabe naturlig hydrologi. Oddelandskabets unikke struktur, de omfattende systemer af parallelt forløbende sandrevler med mellemliggende vandfyldte lavninger – det såkaldte rimme-dobbelandskab, er nu igen synligt med dets uerstattelige plante- og dyresamfund.

Kurset, der strækker sig over fire dage med tre overnatninger, vil få hjemsted på det landskendte ’Hjorths Hotel’ ved Kandestederne. Det ligger ved Råbjerg Mile og i gåafstand fra Nordsøen.
Med udgangspunkt i de meget forskelligartede og biodiversitetsrige landskaber ved Skagen Odde vil vi besøge mange tilknyttede plantesamfund – såvel i kystområder samt i indlandet.
– I hundredvis af plantearter vil blive fremvist. Ved Tversted får vi eksempelvis mulighed for at opleve flere biotoper knyttet til ’Klitserien’ og den bagvedliggende hedemose, der inden for én kvadratkilometer kan frembyde over 270 forskellige arter af karplanter. Det pågældende område er netop blevet beskyttet med en fredning.
– I Råbjerg Mose får vi mulighed for at se samtlige danske arter tilhørende Lyngfamilien (Ericaceae). Oveni vil vi besøge den eneste oprindelige danske
forekomst af Mose-Post (Ledum palustre), der ved et tilfælde blev opdaget for snart 40 år siden. Dertil vil vi opleve en sand rigdom af forskellige orkidéarter samt talrige af kystnaturens sjældne blomsterplanter.

Fotos: Flemming Thorning-Lund
Sortåret Hvidvinge og Den artsrige, hvide klit, Tversted, Nordvestjylland
Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *