Naturforvaltning

Side om    Bete beite græsning laidannus biti bit
(som Lommen nr 37 forresten hedder)

Er Danmark et skovland?

Forfatteren til Hvordan vi kan redde naturen og tjene kassen?” i Lommen 49, naturvejleder Morten Lindhard på Røsnæs, har skrevet en ny og længere tekst om samme emne. Nu udvidet med interessante analyser og overvejelser om flere aspekter af hvordan Danmark er blevet til dét landskab, det ér.
Er Danmark et skovland og bliv inspireret. Diskutér den gerne. På flere punkter modsiger den alment vedtaget ”viden”.

(Hvis layoutet virker for trangt, er fejlen min, B.P. – Men jeg synes, det fungerer på skærm).

 

LIFE-projektet afsluttes med udgangen af 2019, men lodsejernetværket fortsætter. Slutrapporten ventes i løbet af nogle måneder.

Blandet om landskap i IALE-Sveriges landskapsblog

Lukket for kommentarer.