Bete beite

(Bete beite græsning laidannus biti bit
som temanummeret Lommen nr 37 hedder)

Artikel om hedegræsning med fårehyrder fra Lystbækgård: Vestjyske vandrehyrder vil have fårene og livet tilbage på heden
Fin film om hedegræsning med fårehyrder fra Lystbækgård “Fårehyrden og Miljøprisen”.

Fodermangel og naturpleje

Sök och anmäl betesdjur och betesmark: Länsstyrelsernas-betesförmedling

* Databasen TUVA med resultat av ängs- och betesmarksinventering. Var markerna finns och sina speciella naturvärden och kulturlämningar.

* Jordbruksverket om Naturbetesmarker

Planering av skogsbete (hämta fil) Skötselplanering i skogsbetesmarker: vägledning Tommy Lennartsson och Anna Westin – SLU Centrum för biologisk mångfald.

Søk også i NIBIOs fremragende publikasjoner og sjekk våre lenker.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.