Bete beite

(Bete beite græsning laidannus biti bit
som temanummeret Lommen nr 37 hedder)


Serie af sex inspelade föredrag om Bete och betesfrågor som hölls under februari-mars 2023, inom ramen för nätverket Svenska kulturlandskap.
Här finner du länkar till alla + en sammanfatning.


Artikel om hedegræsning med fårehyrder fra Lystbækgård: Vestjyske vandrehyrder vil have fårene og livet tilbage på heden
Fin film om hedegræsning med fårehyrder fra Lystbækgård “Fårehyrden og Miljøprisen”.

Fodermangel og naturpleje

Sök och anmäl betesdjur och betesmark: Länsstyrelsernas-betesförmedling

* Databasen TUVA med resultat av ängs- och betesmarksinventering. Var markerna finns och sina speciella naturvärden och kulturlämningar.

* Jordbruksverket om Naturbetesmarker

Planering av skogsbete (hämta fil) Skötselplanering i skogsbetesmarker: vägledning Tommy Lennartsson och Anna Westin – SLU Centrum för biologisk mångfald.

Søk også i NIBIOs fremragende publikasjoner og sjekk våre lenker.

Et svar til Bete beite

  1. Jan Pedersen siger:

    Bjørns beskrivelse af situationen for græssende dyr i sommertørken 2018 er lige i øjet. Som dyreholder kan jeg tilføje, at man ofte må kikke i vejviseren efter erstatningsarealer. Derimod har Vejle Kommune en venteliste med ejere af naturarealer, som gerne vil have andres dyr på græs. Små tiltag kan godt have stor effekt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *